"Det finns inga jobb på en död planet "

I en debattartikel skriver Lena Ericsson, medlem i Sundsvalls LS av SAC att vi måste agera nu. Annars kan det bli svårt att se våra barn i ögonen när deras framtid bryts ned. Lena tror att vi kan stoppa de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna och är själv med och tar ansvar för vår planets utveckling. Därför strejkade Lena 27 september.