Faktaruta om SAC

SAC är det fackliga alternativet för alla som vill att facket ska vara en kamporganisation.

SAC är det fackliga alternativet för alla som vill att facket ska vara en kamporganisation.

SAC organiserar alla arbetare oavsett yrke för att betona att alla lönearbetare har gemensamma intressen. SAC representerar en frihetligt socialistisk arbetarrörelse som inte nöjer sig med de fackliga dagskraven utan också kämpar för en radikal samhällsförändring med ett verkligt demokratiskt samhälle, där företagen ägs av alla och förvaltas av de arbetande, som mål.

Geografiskt består SAC av Lokala Samorganisationer, LS, som fyller funktionen som lokala avdelningar för alla medlemmar på orten.

Branschorgan finns i form av arbetsplatssektioner och syndikat som på en nationell nivå bildar branschvisa federationer.

SAC är en medlemsstyrd och verkligt demokratisk facklig organisation. Besluten tas av de berörda medlemmarna i sektionen, syndikatet, LS eller på SAC:s kongress. Till skillnad mot andra fackliga organisationer har SAC lokal strejkrätt. I SAC finns inte några förbundsstyrelser som likt myndigheter fattar beslut över medlemmarnas huvuden.

SAC Syndikalisterna
Sveriges Arbetares Centralorganisation