Stöduttalande till André Börvall, fackordförande på Proffice

SAC syndikalisterna uttrycker sitt helhjärtade stöd till André Börvall och kollegorna i klubben på ICA:s lager i Helsingborg. Er kamp är modig och viktig!

På ICA:s lager i Helsingborg har André Börvall och hans kollegor, inhyrda genom Proffice, bildat en stridbar fackklubb och krävt bättre villkor. Proffice har svarat med att vägra förhandla med facket.  Nu har de även sparkat André Börvall i egenskap av klubbordförande. Det är helt oacceptabelt att ett av Sveriges största bemanningsföretag driver en så antifacklig linje. Genom sitt agerande har Proffice gjort detta till en fråga som berör oss alla.

Bemanningsföretagen urholkar anställningsskyddet och bidrar till dumpning av löner och villkor. De skapar splittring mellan arbetskamrater och försvårar facklig organisering genom att spela ut arbetare mot varandra. När bemanningsanställda bildar stridbara klubbar och kämpar för sin rätt, så kämpar de i förlängningen för oss alla. Vi måste stoppa den pågående förslumningen av arbetsmarknaden där inhyrda ofta kämpar för sådant som många fast anställda tar för givet, som att få ut rätt lön, rimliga scheman, dygnsvila, arbetsrotation.

SAC syndikalisterna uttrycker sitt helhjärtade stöd till André Börvall och kollegorna i klubben på ICA:s lager i Helsingborg. Er kamp är modig och viktig! Bemanningsföretagens utbredning på arbetsmarknaden är en av arbetarrörelsens största utmaningar i modern tid. Vi i SAC Syndikalisterna har i flera år förespråkat ett förbud av bemanningsföretag.

Vi vill också understryka det problematiska med att Proffice delvis ägs av TCO-förbundet Unionen. Att Unionen väljer att investera medlemmarnas pengar i ett antifackligt bemanningsföretag är under all kritik. Det borde inte vara möjligt för en organisation som kallar sig fackförening.

Ja till fasta jobb! Nej till bemanningsföretag!

/Liv Marend

Generalsekreterare SAC Syndikalisterna