Viktig seger på Systembolaget

Systembolagssektionen DFSA som länge kämpat för bättre bemanning och högre anställningsgrad i sin butik på Gullmarsplan i Stockholm har nått en viktig framgång. Den konsultfirma som Systembolaget anlitat för att stoppa driftsektionen har gjort en annan bedömning av läget i butiken och rekommenderar, tvärt emot vad butiksledningen ville, att bemanningen ökas. 

"Tack alla som stöttat oss under våren och försommaren! Som svar på vår proteststrejk mot otrygga anställningar bussade Systembolaget en konsultfirma på oss. Vi vill rikta ett stort tack till alla underbara människor som skrivit brev till huvudkontoret och delat flygblad runtom i landet – det gav resultat! 

Nu är konsulternas arbete klart. De gick inte på Systembolagets linje (det uppdrag som formulerades i de kvarglömda anteckningarna). Konsultfirman Starck och Partner beslutade sig för ett annat urval och metod och gjorde en saklig och seriös bedömning. Om Systembolaget följer deras råd blir ingen fackligt aktiv drabbad av repressalier och företaget gör istället det vi velat i flera år – tar in mer personal för att förbättra arbetsmiljön. 

Sidospåret med konsulterna gör inte att vi tänker hålla tyst om de otrygga anställningarna. Nästa vecka åker vi till Almedalen för att berätta om våra arbetsvillkor för alla som vill lyssna. Systembolaget är branschledande inom service och utbildar andra företag i hur man får så duktig personal. Då är det extra viktigt att röster från personalen faktiskt hörs – om de nya flexibilitetskraven och den nya, disciplinerande företagskulturen".

26 juni 2017
Driftsektionen för systembolagsanställda