Vi väntar inte 100 år till - Vi ska ha 100 % nu!

SAC Syndikalisternas uttalande på 8 mars 2014

1912 skrev den syndikalistiska feministen Elise Ottesen-Jensen att det var en skam att kvinnor i genomsnitt bara fick 86 % av männens lön när de utförde samma arbete.  År 2014 är samma siffra 85%. Vi har fått nog.

Vi lever i ett samhälle där värde mäts i pengar och där kvinnors arbete värderas lägre än mäns. Påtvingad deltid och delade turer är idag mer regel än undantag i de kvinnodominerade branscherna. Sexuella trakasserier på jobbet och diskriminering på grund av kön är för många kvinnor en del av vardagen.

Det saknas rättsliga verktyg för att komma åt strukturerna. Frågan om lönediskriminering av kvinnor har drivits till Arbetsdomstolen många gånger, men genom åren är det bara EN arbetsköpare som blivit fälld (och det var 1995). Inte heller individuell lönesättning, utbildning eller yrkesbaserade lönekartläggningar har lett till mer jämlika löner.

För SAC Syndikalisterna är feminismen självklar. Vi tänker inte längre acceptera att flickor föds som andra klassens medborgare. Vi organiserar oss för förändring! Vi kämpar tillsammans för att kvinnor och mäns arbete ska värderas lika. Vi vill göra slut på mansdominans och sexism. Vi vet att kollektiv kamp och direkt aktion fungerar lika bra för hundra år sedan som idag.

Tillsammans snackar vi ihop oss och organisera oss i kampen inte bara för rättvisa löner, utan för ett jämställt samhälle där män och kvinnor har samma möjligheter. Ett samhälle där sexuella trakasserier och diskriminering på grund av kön är historia. Ett samhälle med jämlika löner och sex timmars arbetsdag som ger bättre förutsättningar för alla att dela på ansvar för hem och barn.

/Liv Marend, generalsekreterare SAC Syndikalisterna