Vi som jobbar har mer gemensamt med varandra än med företagen som utnyttjar oss.

Vilka murar som än reser sig kring olika nationella och överstatliga projekt kommer vi arbetare att korsa gränser för att jobba. SAC kämpar för allas rättigheter oavsett legal status.

SAC har organiserat migrantarbetare i snart tio år. 2008 infördes nya regler för arbetskraftsinvandring.  Reglerna är utformade till arbetsköparnas fördel och har lett till att migrantarbetare med och utan papper exploateras i större skala av oseriösa företagare.

Svenskt Näringsliv har uttryckt att de nya migrationsreglerna kraftigt minskat antalet papperslösa arbetare i Sverige. Vi vet att det inte stämmer. Vi delar LO:s uppfattning om att antalet papperslösa arbetare i själva verket ökat på grund av granskningssystemets utformning och ett utbrett fusk med arbetstillstånd.

LO skriver i en rapport idag att reglerna för arbetskraftsinvandring måste ses över. Vi välkomnar en förändring. Situationen är akut för de människor som idag utnyttjas hänsynslöst.

Samtidigt får vi inte glömma att vi lever i en globaliserad värld. Vilka murar som än reser sig kring olika nationella och överstatliga projekt kommer vi arbetare att korsa gränser för att jobba så länge som den orättvisa ekonomiska världsordningen består. Vi uppmanar därför alla fackföreningar att organisera migrantarbetare, med och utan papper.

/Liv Marend

Generalsekreterare