Varsel om stridsåtgärder mot Strängnäs kommun

Strängnäs Syndikalistiska Kommunsektion av SAC varslar i dag om stridsåtgärder...

Till
Strängnäs kommun
Medlingsinstitutet
SACs Sekretariat

VARSEL OM STRIDSÅTGÄRDER
2007-11-19

Strängnäs Syndikalistiska Kommunsektion av SAC varslar i dag om stridsåtgärder vilka omfattar samtliga våra medlemmar och oorganiserade inom Strängnäs kommun. Stridsåtgärderna pågår tillsvidare, till det att sektionen meddelar annat eller till det att en godtagbar överenskommelse har träffats mellan kommunen och sektionen gällande medlemmarnas lönesättning.

Stridsåtgärderna påbörjas från och med 2007-11-28 kl 12.00

Stridsåtgärderna innefattar:

1. Nyanställningsblockad och övertidsblockad.

2. Strejk på Thomasbadet och Åkersbadet mellan kl 16.00 och 18.00 de tisdagar och fredagar då våra medlemmar är schemalagda för arbete samt på söndagar mellan kl 12.00 och 14.00.

3. Blockad av städning kvällar och helger på Thomasbadet och Åkersbadet.

4. Blockad av Park och Gatuenheten, Kvittenvägen i Strängnäs udda veckor.

5. Blockad av Personalkontoret och Samhällsbyggnadskontoret, Nygatan 10 i Strängnäs jämna veckor.

6. Flygbladsutdelning och affischering med namn och bild av ansvariga chefer.

Strängnäs den 19 november 2007

Per Hellgren

Strängnäs Syndikalistiska Kommunsektion av SAC
Nordfeldts väg 9
645 51 Strängnäs
telefon: 076-26 13 047