Varsel om blockad mot övervakning i hemtjänsten

Driftsektionen i hemtjänsten på Södermalm har varslat om blockad mot tidsersättningssystemet ParaGå. ParaGå är ett arbetsmiljöproblem som drabbar både personalens och brukarnas hälsa.

Tidigare i år infördes ett nytt mobilt dokumentationssystem för hemtjänsten i Stockholm. Systemet heter ParaGå och innebär att alla hemtjänstarbetare måste arbeta med en GPS-telefon som de anställda ”stämplar in och ut” med hos varje brukare. På så sätt registreras exakt hur många minuter arbetsuppgifterna utförs på. Även all dokumentation sker numera i telefonerna.

Argumenten för ParaGå handlar om garantera att de äldre får den hjälp de har rätt till. Så att inte företag och kommuner ska kunna fuska och ta betalt utan att också ge all vård. Men i praktiken har ParaGå inte alls hjälpt de äldre, utan snarare inneburit ett stort arbetsmiljöproblem. De anställda känner sig hela tiden övervakade och fokus har flyttats bort från själva omvårdnaden. När allt handlar om teknik hamnar människan i andra hand. ParaGå är ett hot mot omvårdnaden och mot arbetsmiljön inom hemtjänsten.

”För en vecka sedan var jag nära att bli påkörd av en bil under arbetstid. Bara för att jag hade fullt upp med telefonen när jag skulle gå över gatan”, säger Linda som är medlem i driftsektionen.

Nu varslar Södermalms Hemtjänstarbetares Driftsektion om blockad mot ParaGå. Systemet tar tid och fokus bort från våra viktiga arbetsuppgifter och hotar både personalens och brukarnas säkerhet.

Övervakningen i arbetslivet har ökat, inte bara i hemtjänsten. I P1 Morgon 22/10 uppmärksammas den ökade förekomsten av kameraövervakning av personal i handeln. Samtidigt vill näringslivet försvaga skyddsombudens ställning och försvaga arbetsmiljölagen, vilket Torbjörn Johansson, LO, uppmärksammat i Svenska Dagbladet 22/10.

10435521_10152602406130617_3106411629775542817_n