Växande i fokus på LS-konferens

Helgen 11-12 maj arrangerade SAC en konferens för sina Lokala Samorganisationer. Nu inleds en nationell undersökning kring lokala förutsättningar för synlighet och växande.

De sjutton deltagarna på LSORG kom från Östersunds LS, Norrköpings LS, Jönköpings LS, Hedemora LS, Stockholms LS och Uppsala LS.

-    Vi diskuterade vilka steg LS kan ta för att förbättra sina strukturer så att vi har en god grund att bygga utifrån när vi får nya medlemmar. Konferensen identifierade tydliga branschstrukturer och studier som nyckelfrågor säger Liv Marend, SAC:s generalsekreterare.

Under konferensen togs de första stegen i en undersökning kring lokala förutsättningar och lokala värvningsplaner. Mer information om satsningen kommer nästa vecka till alla Lokala Samorganisationer.

 -    Det var väldigt intressant att få ta del av erfarenheterna från de närvarande LS:en. Det ger så mycket att mötas, och få höra hur vi arbetar. Vi fick också lära oss mer hur vi kan öka LS synlighet, både i lokalsamhället och genom sociala medier, säger Liv Marend.