Västerorts LS har uteslutits ur SAC

Västerorts LS har uteslutits ur SAC efter en utredning av lokalorganisationen som konstaterat att verksamheten i LS strider mot SACs stadgar och principer. 

Lokalorganisationen Västerorts LS och deras Register har bedrivit en verksamhet som vi anser är oförenlig med vår fackliga verksamhet. Dessutom har de haft allvarliga brister i sin interna demokrati och bokföring. 

SACs CK tillsatte en utredning av Västerorts LS i september 2012 efter att vi fått en kopia på lokalorganisationens revisorsrapport. Utredningen har haft extremt svårt att utreda lokalorganisationen bl a beroende på de stora bristerna i den interna strukturen. Det var först i januari 2013 som utredningen fick kontakt med flera medlemmar och fd medlemmar som ville vittna om sina erfarenheter från LS. 

När SACs CK fick tillgång till utredningens slutgiltiga rapport så såg vi inga andra möjligheter än att med omedelbar verkan utesluta Västerorts LS den 23 februari 2013. 

SACs Centralkommitté 2013-02-23