Välbesökt temadag mot rasism

Uppsala LS evenemang ”Facket mot rasism och fascism” 2/3 blev välbesökt. Runt sextio personer deltog på Ungdomens Hus.

Dagen inleddes med ett anförande av Anna Lindqvist från Uppsala LS. Därefter talade SAC:s generalsekreterare Liv Marend om vikten av internationell solidaritet och inbördes hjälp i tider som dessa, med en extremhöger som växer sig allt starkare över Europa.

 - Vi måste hålla fast vid våra ursprungliga värderingar. Arbetarklassen har inte någon nation, men en gemenskap med alla dem som måste sälja sitt arbete världen över. Vi behöver vara ett verktyg för alla som arbetar - inte minst dem som har sämst förhållanden, till exempel migrantarbetare och papperslösa, sade hon.

Därefter berättade Mathias Wåg, aktiv antifascist och medlem i Researchgruppen, om olika strömningar inom fascismen. Han gick in på de olika delarna med partier, gatukamp och kulturkamp. Han redogjorde för den dubbla utmaning som möter de sociala rörelser som vill bekämpa fascismen: Det krävs både försvar mot fysiska hot och social mobilisering. Mattias Wåg talade också om möjligheten att ta diskussionen på arbetsplatserna, och tillsammans skapa egna normer.

Joakim Medin, frilansjournalist, berättade om sina erfarenheter från Ungern. En skrämmande utveckling i ett land där högerextremism och rasism blivit allt mer accepterat. Den romska och judiska befolkningen är utsatta för omfattande trakasserier, och det pågår ett mycket aktivt arbete för att förminska den aktiva roll Ungern hade under förintelsen.

Därefter höll Lisa Ramqvist i en paneldebatt med Liv Marend, Mathias Wåg och Emil Rutkowski med fokus på hur det går att arbeta praktiskt med frågorna. Det konstaterades bland annat att arbetet mot både sexism och rasism på arbetsplatserna ofta går att driva parallellt. Arbetsplatserna är en plats där vi behöver ta diskussionen, och vi har goda chanser att förändra kollegors inställning. Flera hoppfulla berättelser om hur konflikter hanterats delades.

Som avslutning på en lyckad dag höll bandet Spinning Jennies en konsert till alla deltagandes glädje.