Uttalanden av SAC:s Arbetsutskott med anledning av förslagen om dumpade ungdomslöner.

Uttalande av SAC:s AU 2013-01-30

SAC tar ställning mot dumpade ungdomslöner

LO och Svenskt Näringsliv har nu meddelat att den s.k. Jobbpakten är bruten, men menar samtidigt att ungdomslönerna kan komma att sänkas ändå via kollektivavtal eller lagstiftning. Detta trots att ungdomars löner redan är 26 % lägre enligt den nya rapporten ”Vid arbetslivets gränser”. Löneglappet mellan ungdomar och äldre på arbetsmarknaden är det största på fyrtio år!

Diskriminering av utsatta grupper har aldrig varit en bra lösning på strukturella orättvisor. Resultatet blir ofta en permanent särbehandling. Varken samtida eller historiska exempel talar för att sänkta löner är en bra väg till fler jobb.

När IF Metall och Teknikföretagarna försökte samma grepp 2010 ledde det till endast 38 arbetstillfällen. Samtidigt försämrades villkoren för en stor grupp arbetare.

Separata kvinnolöner infördes i mitten av nittonhundratalet i branscher där män och kvinnor utförde samma arbete. Det motiverades av näringslivet och LO med att det var ett sätt för kvinnor att komma ut i arbetslivet. Resultatet brottas vi med än idag - kvinnors lägre lön för samma arbete.

Vi i fackföreningen SAC Syndikalisterna säger bestämt nej till dumpningen av ungdomslöner oavsett om den sker via pakter, avtal eller lagstiftning.

antaget av SAC:s AU 2013-01-30

*

Uttalande av SAC:s AU 2013-01-17

Unga till extrapris? - Nej tack!

Alliansen har klubbat igenom en arbetsmarknadsåtgärd, som sanktionerats av LO, kallad Jobbpakten. Den omfattar unga upp till 23 år och går ut på att unga får betalt för 75 % av sin arbetstid. Övriga 25 % blir oavlönad utbildningstid. Fackföreningen SAC tar ställning mot Jobbpakten.

Den här anställningsformen omfattas inte av LAS, kan avslutas med kort varsel och gäller som högst 18 månader. Arbetsköparen erhåller dessutom 30 000 kr per år och utbildningsanställd i statsbidrag.

Diskriminering av utsatta grupper har aldrig varit lösningen på strukturella orättvisor. Resultatet blir ofta en permanent särbehandling. Varken samtida eller historiska exempel talar för att sänkta löner är en bra väg till fler jobb. När IF Metall och Teknikföretagarna försökte samma grepp 2010 ledde det till endast 38 arbetstillfällen - samtidigt försämrades villkoren för en stor grupp arbetare.

Separata kvinnolöner infördes i mitten av nittonhundratalet i branscher där män och kvinnor utförde samma arbete. Det motiverades av näringslivet och LO med att det var ett sätt för kvinnor att komma ut i arbetslivet. Resultatet, kvinnors lägre lön för samma jobb, är ett problem vi brottas med än idag.

SAC vill inte ha ytterligare en arbetsmarknadsåtgärd som innebär att unga systematiskt utnyttjas inom branscher som handel, service och restaurang. Det är lätt att se att arbetsköpare kommer sätta i system att ha utbildningsanställda i stället för att skapa riktiga arbetstillfällen.

Vad är egentligen 25 % utbildning i 18 månader i t.ex. kassan på livsmedelsbutiken eller i köket på burgerhaket? Inget annat än obetalt arbete. Därför säger vi i fackföreningen SAC bestämt nej till Jobbpakten.

antaget av SAC:s AU 2013-01-17