Utökat varsel på Aleris

Mot bakgrund att Aleris utökat konflikten genom varsel om lockout så varslar Södermalms Hemtjänstarbetares Driftsektion om strejk för samtliga medlemmar i sektionen och blockad av alla arbetsuppgifter som medlemmarna skulle ha utfört.

Driftsektionen i hemtjänsten på Södermalm har varslat om blockad mot tidsersättningssystemet ParaGå. ParaGå är ett arbetsmiljöproblem som drabbar både personalens och brukarnas hälsa. Arbetsköparen Aleris har svarat med att lockouta driftsektionens medlemmar. Som svar varslar därför driftsektionen om strejk.

Sektionen betonar att övriga arbetstagare har laglig rätt att ställa sig neutrala i konflikten mellan Aleris och sektionen. Det innebär att övriga arbetstagare har rätt att inte utföra de arbetsuppgifter som konflikten rör.

Sektionen anser det är olyckligt med en upptrappning eftersom brukare kommer att drabbas men anser att Aleris bär skulden till den upptrappning som skett.