Tvisten med Svenska kyrkan över

Östersunds LS stämde Svenska kyrkan i Arbetsdomstolen. Nu betalar kyrkan ut ett skadestånd till medlemmen.

Säg upp dig själv inom en vecka, annars kommer vi att ge dig sparken. Så står det i ett mail som Östersunds LS medlem fick från sin högste chef, kyrkoherden, efter att samma ”erbjudande” först levererats muntligen. Det var bara ett av bevisen på att medlemmen utsatts för mobbing från ledningen.

Medlemmen fick inte delta i arbetslagets möten, personalvårdande aktiviteter eller vidareutbildning. Det senaste tilltaget var att arbetsgivaren ändrade medlemmens heltidsanställning så att anställningen bestod av två delar, en tillsvidare på 75 procent och en tidsbegränsad på 25 procent. Sedan lät pastoratet den tidsbegränsade anställningen löpa ut vilket i praktiken innebär en uppsägning. Ändringen gjordes utan att medlemmen vare sig varslades om uppsägning eller meddelas henne skriftligt. LS förhandlade i frågan och stämde slutligen Svenska Kyrkan i Arbetsdomstolen och fick igenom en förlikning på 300 000 kronor till medlemmen och ett mindre skadestånd till LS.

Medlemmen var utsatt för mobbning från ledningens sida under en längre tid och har varit sjukriven en på heltid en längre tid som följd av pastoratets uttryckta vilja att bli av med henne, berättar John Nordmark, SAC:s fackliga samordnare, som varit juridiskt ombud i sluttampen av ärendet.

Det var Helene Draheim och Patrik Henricsson från Östersunds LS som drog det tyngsta lasset när det gällde att stå upp för medlemmens rättigheter. De förhandlade med kyrkan i flera omgångar innan ärendet drogs till domstol. Helene berättar att det stundtals var väldigt segdraget men att kyrkans stundtals nonchalanta hållning hjälpte dem att hålla ut.

 – Det känns otroligt skönt att sätta punkt för detta långbänksärende, säger Helene.

John Nordmark är nöjd med förlikningen och poängterar vikten av Östersunds LS insats.

 – Det är helt deras förtjänst att det löste sig så pass bra! Det måste framhållas att när en säger Östersunds LS så är det ingen anonym institution utan ett antal medlemmar som genom helt ideell kamrathjälp stödjer varandra.  Jag tycker det blev en bra lösning. Det är synd att det blev ett utköp eftersom medlemmen egentligen ville jobba kvar. Samtidigt är det svårt för Östersunds LS att i längden hjälpa och stödja en enskild medlem i hennes ärende mot en arbetsköpare som så tydligt vill bli av med medlemmen, situationen blev med tiden ohållbar. Då är ibland utköp enda lösning. Jag är mycket nöjd med att arbetsköparen drabbas av en tydlig kostnad för mobbningen och LAS-brottet som skett och hoppas att medlemmen ser det som en upprättelse att arbetsköparen tvingades betala så pass mycket.

Svenska kyrkans agerande i frågan ger han dock inte mycket för.

 – Det är skamligt att Svenska kyrkan som arbetsköpare inte anstränger sig mer för att agera medmänskligt. Det har inte funnits någon vilja alls att erkänna missförhållanden eller att be om ursäkt. Särskilt som Kyrkan äger stora ekonomiska resurser blir det stötande att det alltid varit vår medlem som förväntats vända andra kinden till. Det är tydligt att kyrkan är en arbetsköpare bland andra och att det behövs facklig organisering för att försvara och flytta fram arbetarnas positioner.

 

 

helene draheim3

Helene Draheim

.

John_Nordmark_small

John Nordmark