Trycket ökar ute på Arlanda

Under eftermiddagen den 25 mars inledde Luftfartsverkets säkerhetschef och dialogpolisen förhandlingar med representanter från Stor-Stockholms Taxisektion, SSTS. Frågan alla ställer sig är om Luftfartsverket, LFV, är intresserad av att finna en lösning eller om det bara handlar om att få blockaden hävd för att slippa ta tag i problemet.

Samtidigt har det uppstått mindre blockader av infartslederna till Arlanda. Trycket har därmed ökat.

Situationen har uppstått på grund av Luftfartverkets diskriminering ute på Aralnda. LFV har valt att hindra så kallade "friåkare", självständiga taxiförare och mindre bolag, från att få kunder genom att sätta upp staket som gör friåkarnas taxifiler otillgängliga. På så sätt har LFV begränsat friåkarnas möjligheter att försörja sig och därmed tvingat dem till att vidta stridsåtgärder vid sin arbetsplats Arlanda flygplats.

Just nu är flera terminaler blockerade och en stor del av trafiken från och till Arlanda är begränsad. Passagerare hänvisas till tågtrafiken. Polis har sedan tidigare befunnit sig på platsen och försök har gjorts att bärga bort blockerande taxibilar. Förare har då blockerat bärgningsbilar med sina egna kroppar och blockaden har därmed kunnat fortsätta. Det rapporterades tidigare om en stundvis upprymd stämning på platsen men i nuläget är läget lugnt.

Stor-Stockholms Taxisektion, en syndikalistisk fackförening, uppmanar LFV att upphöra med trakasserierna mot friåkarna och sätta sig ned med de berörda parterna och en gång för alla lösa problemen ute på Arlanda. Friåkarna har gång på gång försökt lösa problemet i samförstånd med LFV och kollegor från de övriga företagen men hela tiden bemötts av kalla handen från LFV:s sida. Situationen är därmed både akut och desperat för friåkarna.

Stor-Stockholms Taxisektion, SSTS

Storstockholms Transportsyndikat