Tre frågor till....

Miklos Hornyak i Driftsektionen Stockholms Tunnelbana och Spårvägar som blivit utsedd till huvudskyddsombud av sina arbetskamrater.

1. Grattis! Vad innebär det att vara huvudskyddsombud?

Huvudskyddsombudets främsta uppgift är att samordna skyddsombudens verksamhet, hos oss på Stockholms Spårvägar AB finns det t ex skyddsombud för trafikpersonal och teknisk personal. Vi är för närvarande 4 skyddsombud hos oss. Trafikens skyddsombud ska representera förare och konduktörer, teknikens montörer och vagnstädare.

 2. Vilka arbetsmiljöfrågor är viktiga för personalen just nu?

Just nu pågår utbildning av all personal i första hjälpen och krisstöd, i första hand gäller det konduktörerna och deras utsatthet för vissa resenärer. Vi har en långkörare med SLs biljettviseringsmaskiner, en gammal variant, så kallad HCP, har vi lagt skyddstopp på. Arbetsköparen har accepterat detta! Den nya kan inte riktigt hantera alla SLs varianter av Acceskortfunktioner…

 3. Har du några råd till medlemmar som vill ha en bättre arbetsmiljö?

Inhandla arbetsmiljölagen hos Arbetsmiljöverket,www.av.se, 010 - 730 90  00, och köp ett ex av arbetsmiljölagen, den är kortfattad och inte dispositiv, dvs den är inte förhandlingsbar! Organisera er och tillämpa den!