Taxistrejk på Arlanda idag

För tredje gången försöker Luftfartsverket införa ett diskriminerande kösystem på terminal 5. Vi, förarna på de små taxibolagen, har protesterat, demonstrerat och försökt diskutera frågan med Luftfartsverket, som inte lyssnat. Därför går vi idag i strejk på vår arbetsplats, Arlanda.

Två gånger tidigare har Luftfartsverket i strid med konkurrenslagen diskriminerat oss och hotat våra jobb. För tredje gången försöker Luftfartsverket införa ett diskriminerande kösystem på terminal 5. Vi, förarna på de små taxibolagen, har protesterat, demonstrerat och försökt diskutera frågan med Luftfartsverket, som inte lyssnat. Därför går vi idag i strejk på vår arbetsplats, Arlanda.

Två gånger tidigare har Luftfartsverket i strid med konkurrenslagen diskriminerat oss och hotat våra jobb. Vi orkar inte mer. Trakasserierna mot oss har pågått i tio års tid. Vi upplever vår livs- och arbetssituation som fullkomligt ohållbar och kommer förlora våra jobb om vi inte strejkar. Förarna på de små bolagen är helt sönderstressade av det nya systemet men framförallt av att Luftfartsverket fortsätter jaga oss och behandlar oss som skräp.

Senast igår ljög Jan Lindkvist, informationschef på Luftfartsverket, i Radio Stockholm. Han försvarade sig i tisdags i Radio Stockholm med att kundstaketet och den stängda utgången var med också i det förra förslaget på kösystem* Det får han gärna peka ut på informationsbladen (se bilderna). Lindkvist vill misskreditera oss genom att peka på vi inte protesterat mot staketet och den stängda utgången tidigare. Men på informationen vi fick 2009 fanns varken stängd utgång eller staket med i bilden (Se bild 1). Däremot dök de upp på planskissen över det kösystem som infördes i tisdags (Se bild 2). Taxisektionen ställer sig frågande till varför Jan Lindkvist far med osanning.


Vi strejkar idag för:

En mänsklig arbetsmiljö

Det nya framkallningssystemet gör det omöjligt för förare på de små bolagen att beräkna sin arbetstid. Vi får vänta på framkallningscentralen i allt mellan en halv timme och sju timmar. LFV vägrar låta estimerad väntetid vara utskriven och har medvetet skapat en situation som är omöjlig för de små bolagen att överblicka. Det nya kösystemet tvingar oss också att stå och hojta mot kunderna för att få körningar. Det är stressande och förnedrande i en bransch som redan har mycket stressrelaterad sjukdom hos förarna. Den lokal LFV upplåter åt oss är smutsig, för liten, illa ventilerad och har länge saknat varmvatten. Där skall tusentals förare varje dag sitta och vänta på körningar utan att ha en aning om hur länge de kommer få vänta. Vi betalar för framkallningen och lokalen, men LFV anser sig inte ens ha råd att städa ordentligt för oss. Trafikvärdarna stänger godtyckligt av folk från Arlanda i upp till ett års tid.

Den psykiska arbetsmiljön är oacceptabel. Vi upplever oss förföljda och trakasserade av LFV. Vi upplever att man medvetet försöker terrorisera bort oss från Arlanda med alla medel.

 

En bättre situation för taxikunderna

Vem vill åka med sönderstressade taxiförare? Trafiksäkerheten ökar knappast av att yrkesförare hetsas. Vem vill mötas av sju köer med hojtande förare? I de flesta andra länder finns det fasta taxipriser och en taxikö. Systemet på Arlanda är absurt och knappast bra för kunden.

 

I protest mot situationen på taximarknaden

Vi är för fasta taxipriser. Pristak. Situationen som den ser ut i dag med en taximarknad med aggressiva aktörer som försöker slå ut varandra, är inte bra. Vilka intressen premieras av att Luftfartsverket gång på gång gynnar Fågelviksgruppen och Taxi Stockholm i varje framlagt förslag på kösystem sedan år 2000? Att Taxi Stockholm premieras kan motiveras med kollektivavtal, men det saknar Fågelviksgruppens Taxi Kurir och Taxi 020.

 

För miljöbilar, men mot omedelbar utstraffning

Vi upplever att LFV använder också miljöbilsargumentet för att slå ut små bolag. Hade man haft ett ärligt uppsåt att öka antalet miljöbilar hade man gett bolagen en övergångsperiod för att byta bilar. Många av de små bolagen har nyligen uppgraderat till LFVs tidigare miljöklassning och köpt t ex Toyata Prius-bilar. Nu fick vi bara en månads varsel på att miljöklassningen ändrats. Eftersom de stora bolagen premieras genom egna köer och bättre placering, släpps många icke-miljöbilar fram i det nya systemet, medan våra, mer miljövänliga bilar, får stanna på remoten. Dessutom minskar antalet kortkörningar eftersom man inte längre får en tillräckligt fördelaktig plats i kösystemet efter en kortkörning. Det blir helt enkelt inte värt att köra tillbaka till Arlanda och många åker tomma från flygplatsen, något som skall motverkas.

Taxisektionen är helt och hållet för miljöbilar och en hårdare miljöklassning, men kräver att Luftfartsverket måste kunna presentera ett verklighetsförankrat förslag på tidsplan. Resultatet blir annars att de stora bolagen kommer kunna fortsätta köra utan miljöbilar, eftersom de gynnas på flera sätt i framkallningssystemet, medan mindre bolag som idag kör t ex Toyota Prius med ny kaross, helt kommer att slås ut, trots att bolagen är beredda att byta till gas eller etanolbilar så fort som möjligt.

Ja till fasta taxipriser! Ja till miljöbilar! Nej till diskriminering!

 

profile

Stor-Stockholms Taxisektion, SSTS

ssts@sac.se
www.sac.se

 

 


Fakta: Kösystemet på Arlanda

Igår infördes ett nytt kösystem på Arlanda. För att komma runt Konkurrensverkets krav på likabehandling har Luftfartsverket bland annat satt upp ett staket framför kunderna. Ett staket med bara en öppning – mot de stora taxibolagen. Halva staketet har redan monterats och Luftfartsverket har inte uttryckt någon ändring av planerna. Man har också stängt den utgång som är närmst de små bolagen och leder nu istället kunderna till den enda utgång som är närmst Taxi Kurir, Taxi Stockholm och Taxi 020.