Taxistrejk i Stockholm är ett faktum

Klockan 17.00 den 21 oktober avfärdade Luftfartsverket samtliga föreslagna lösningar kring det nya kösystemet på Arlanda. Storstockholms Taxisektion tvingas nu vidta stridsåtgärder.

PRESSMEDDELANDE SSTS 2009-10-21
SSTS - Storstockholms Taxisektion av SAC Syndikalisterna

Taxistrejken i Stockholm är ett faktum. Klockan 17.00 idag avfärdade Luftfartsverket samtliga föreslagna lösningar kring det nya kösystemet på Arlanda. Sektionen tvingas nu ut i strejk för sina medlemmars jobb.

– Vi är besvikna och tycker att det är oansvarigt av Luftfartsverket att slå igen dörren för alla kompromisser. Vi hade hellre sett en gemensam lösning som inte leder till att våra medlemmar förlorar jobben. Förhandlingsvägen återstår ingenting och vi har idag lämnat över ärendet till strejkkommittén, säger Amir Abbasi i SSTS förhandlingskommitté.

En grupptalan om diskriminering är sedan tidigare inlämnad till konkurrensverket, men sektionens medlemmar har inte råd att vänta på Konkurrensverkets utslag, då systemets införande 27/10 direkt skulle leda till att många förare står utan körningar. Taxisektionen utfärdar nu en varning för allvarliga trafikstörningar i samband med strejken under den kommande veckan. Särskilt kan störningarna gälla alla in- och utfarter till och från Arlanda, men också delar av Stockholms innerstad kan drabbas av köer.

– När taxiförarna på de små bolagen tillsammans sätter ner foten kommer trafiken ofrånkomligen att störas och tredje man riskerar att bli lidande. I detta finns ingenting positivt, men vi måste uppfylla det fackliga löftet till våra medlemmar och slåss för deras jobb. Man kan säkert tycka att Sveriges anseende som ordförandeland riskerar att skadas nu under EDD, men det är i så fall inte mer än rätt eftersom det är en omfattande diskriminering av en redan marginaliserad grupp som sker, säger Mahmoud Monfared i SSTS styrelse.

Sektionen har bett de syndikalistiska sektionerna i tunnelbanan, på bussarna och järnvägen att gå ut i sympatistrejk simultant med taxiförarna. Beroende på deras svar kan ytterligare trafikstörningar bli aktuella i lokaltrafiken och på Arlandatågen.

Mer info om bakgrunden till konflikten och dagens förhandling på:
http://ssts.blogg.se