Systemförändring underifrån - Internationell lantarbetarkonferens i Chile.

SAC:s Driftsektion för Systembolagsanställda är en av initiativtagarna till kampanjen Rättvis Vinhandel 2011, ett internationellt samarbete mellan arbetare i vinindustrin. I veckan arrangerade kampanjen en konferens i Santiago de Chile mellan lantarbetare från Sydafrika, Chile och Argentina. Konferensen träffade även representanter för de nordiska vinmonopolen

SAC:s Driftsektion för Systembolagsanställda är en av initiativtagarna till kampanjen Rättvis Vinhandel 2011, ett internationellt samarbete mellan arbetare i vinindustrin. Kampanjen syftar till att förbättra arbetsvillkoren för de lantarbetare som producerar vinerna vi konsumerar i Norden. Förhoppningen är att kampanjen skall leda fram till ett långsiktigt nätverk av lantarbetarfack runtom i världen.

I veckan arrangerade kampanjen en konferens i Santiago de Chile. Representanter för lantarbetarfack från sydafrikanska (Sikhula Sonke), Argentina (UST), Chile (flera fack inom ANAMURI) samt svenska Systembolagsfacket DFSA av SAC utbytte erfarenheter och planerade för den fortsatta kampen. Kampanjen besökte även vingårdar och och diskuterade arbetsvillkoren med såväl fackliga kamrater som gårdsägare.

.

Möte med de nordiska vinmonopolen

.

P6075373

Representanter för de nordiska vinmonopolen mötte organiserade arbetare från tre kontinenter.

.

De nordiska vinmonopolen arbetar för närvarande med införandet av en uppförandekod för samtliga vinleverantörer, ett s k CSR-projekt*. Syftet är att förbättra situationen för alla lantarbetare som tillverkar viner som säljs i Sverige, Norge, Finland, Island och på Färöarna.Rättvis vinhandel 2011 kämpar för att de som berörs av denna uppförandekod skall vara en del av arbetet med den.

Levnadsvillkoren för människorna som tillverkar vinerna vi köper på Systembolaget är i många fall lika illa (eller värre) som för de svenska statarna i början av nittonhundratalet. Det var inte politiska reformer eller kritiska reportage som förbättrade de svenska statarnas situation. Den kraft som drev på utvecklingen mot avskaffandet av statarsystemet 1945 var statarnas egen kamp genom Svenska Lantarbetarförbundet. Samtidens statare i t ex Chile och Sydafrika relaterar till en global marknad genom utländska uppköpare och handelskedjor. Deras organisationer måste ofrånkomligen vara den viktigaste aktören i alla internationella försök till förbättring av deras situation.

För oss Systembolagsförsäljare organiserade i SAC är det självklart att stötta kampanjen. Den följer den syndikalistiska principen om internationell solidaritet från arbetare till arbetare och även målsättningen att människor som berörs av ett beslut också skall vara med att fatta det.  

I veckan reste representanter för de nordiska vinmonopolen till Chile för att studera villkoren för lantarbetarna.  För att se till att monopolen inte bara träffade representanter för vinproducenterna utan även lyssnade till arbetarna, arrangerade kampanjen ett möte där Chilenska lantarbetarfack organiserade i ANAMURI beskrev sin verklighet ute på vinfälten. Kampanjen enades även om en rad nya gemensamma rekommendationer till förändringar av koden. Fackföreningsaktivisten Sonia Sagrado, som på torsdagen beskrev om sina erfarenheter av att arbeta på en vingård som levererar till Systembolaget, skrev dagen efter en debattartikel i Expressen.

De närvarande facken var eniga om att det viktigaste inte är att relatera till vinmonopolens nya uppförandekod, utan att bilda ett starkt internationellt nätverk som kan ställa egna, gemensamma krav på förändring.

An injury to one is an injury to all!

.

P6085517

Sarah Claasen, ordförande i Sikhula Sonke, lyssnar till en beskrivning av villkoren på en gård i Casablanca.

.

P6085436

Alicia Munoz, ordförande för ANAMURI.

.

P6075301

Sarah Claasen och Sanna Louw, Sikhula Sonke, på ANAMURIs kontor.

.

P6075342

Raimundo Laugero från Argentinska UST, beskriver situationen i Argentina.

.

P6075306

Emil Boss representerade SAC:s driftsektion på Systembolaget, DFSA.

P6075385

Systembolagets Lena Rogeman lyssnar uppmärksamt på lantarbetarnas vedermödor.

.

* = Corporate Social Responsibility. 

.
Aktuella länkar:

.

”Systembolagets etikarbete sätts på prov” - Rättvis vinhandels debattartikel i GP

”Rapport från vinrankornas skuggsida” – Sonia Sagrados debattartikel i Expressen. 

”Svartlistad men långt ifrån besegrad” – Kampanjen bloggar om besöket på vingårdarna.

”En rättighet, inte något av välvilja” – Kampanjen bloggar om mötet med monopolen.

”Kampanjen Rättvis Vinhandel växer” – Kampanjen bloggar om situationen i Argentina.

.
Samarbetspartners i kampanjen:

.

Sikhula Sonke

ANAMURI – Asociacion National de Mujeres Rurales e Indigenas.

UST – Union de trabajadores rulrales sin tierra

DFSA (Driftsektion för Systembolagsanställda) av SAC

Handelsklubb 717

Afrikagrupperna

Latinamerikagrupperna

SUF Storstockholm