Systembolaget ger SAC rätt i blockadfrågan

Lagom till midsommar i år gick SAC syndikalisternas sektion på Systembolaget till strid för en kvinnlig medlem som blivit negativt särbehandlad i lönesättningen.

– Bolaget har nu uppfyllt alla våra krav, säger företrädare för Systembolagssektionen.

I juli utlovade Systembolaget att tillgodose alla fackets krav och det sista av dessa infriades 6/10 då Systembolaget höjde medlemmens lön med 4.6% från och med första oktober.

– Det är glädjande att Systembolaget höjt lönen. Det var det enda rätta. Nu har man visat att man har en seriös ambition att korrigera sina egna misstag, säger Sara Olsson, förhandlare på DFSA.

Men att erkänna lönemisstaget satt långt inne. Först efter varuleveransblockader och butiksblockader i tretton städer gick Systembolaget med på att ompröva medlemmens lönesättning och så sent som sjätte oktober beslutade personalavdelningen att hon förtjänat en direkt höjning. Ett annat krav som uppfyllts är att facket fått inblick i den arbetstidsreform som planeras äga rum nästa år. DFSA ställer sig nu stark kritisk mot delar av denna och även Systembolagets avtalspart Unionen har 6/10 meddelat att man dragit sig undan förhandlingarna.

– Vi har hela tiden trott att Systembolaget använt den kommande reformen som ett svepskäl för att inte se över anställningskontrakten och nu vet vi att vi haft rätt. Ända sedan 2006 har hävdat att reformen skall träda ikraft inom något halvår och den kommer höja allas kontrakt. Nu har det visat sig att den inte planeras vara slutförd förrän 2011 och att den förmodligen kommer tvinga en stor del av de mertidsarbetande deltidarna till uppsägning. Men Unionen verkar också vara trötta på Systembolagets finter och vi har anledning att hoppas på en stämning i Arbetsdomstolen från deras sida, säger Sara Olsson.

Trots de dystra nyheterna om reformen ser DFSA det som en stor seger att man till slut tvingat Systembolaget att backa på alla punkter kring medlemmens situation.Det som fick arbetsköparen att ge med sig var blockader och flygbladsutdelningar och DFSA är glada åt att det visade sig möjligt att få även ett stort företag som Systembolaget att ge efter genom
solidarisk uppslutning och direkt aktion.