Syndikalisterna stämmer Strängnäs kommun igen

Fackföreningen Strängnäs Syndikalistiska Kommunsektion av SAC stämmer nu Strängnäs kommun för tredje gången i år.

Ärendet berör den här gången de två syndikalister som blivit uppsagda vid Thomasbadet tidigare i år.

Uppsägningarna av två syndikalister är ett av resultaten av kommunens omorganisation på badhusen i Strängnäs kommun. Ett annat resultat är att Åkersbadet i Åkers Styckebruk minskar sitt öppethållande framöver och kommer ha stängt vissa kvällar. Nu går syndikalisterna vidare med ärendet till Arbetsdomstolen eftersom de anser att beslutet av politikerna i Teknik och fritidsnämnden tagits på fel grunder.

”Tjänstemännen har ljugit inför politikerna för att kunna utföra besparingar på badhusen. I själva verket handlar det om att göra sig av med obekväma arbetare” säger Per Hellgren som är fackligt ombud för syndikalisterna på badhusen.

I stämningen yrkar syndikalisterna på sammanlagt 450 000 kronor i skadestånd samt att de båda uppsagda arbetarna skall kvarstå i anställningarna. Enligt kommunsektionen har kommunen inte bara sagt upp de båda syndikalisterna på felaktiga grunder, man har även missat att omplacera dem inom kommunen.

”Det här är vår fjärde domstolsstämning mot samma arbetsledning” säger Per Hellgren. ”Om jag vore ansvarig så skulle jag börja kika på vad cheferna sysslar med. Här försöker kommunen spara in småsummor på personalkostnader i badhusen, vilket kommer få tråkiga följdeffekter för invånarna, och samtidigt gör man arbetsrättsliga tabbar som kostar kommunen otaliga hundra tusentals kronor i slutändan. Är det verkligen meningen att skattepengar ska gå till så mycket inkompetens?”

Strängnäs Syndikalistiska Kommunsektion av SAC

E-post: strangnas.ls@sac.se