Sympatiåtgärder med SEKO

SAC varslar om sympatiåtgärder med SEKO gällande stridsåtgärder mot Veolia.

För oss syndikalister är det självklart att ta strid mot osäkra anställningar. Därför varslar vi om sympatiåtgärder med SEKO. Bakgrunden till SEKO:s varsel är att Veolia, efter att ha vunnit upphandlingen om Öresundstågen, varslat större delen av tågvärdarna och lokförarna om uppsägningen eller om att bli återanställda på deltid. Veolia har även sagt att de i stor omfattning kommer använda sig av timanställda. Vi syndikalister anser att Veolias handlande är ett försök att försvaga arbetarnas rättigheter i stort.

Osäkra anställningar innebär fördelar bara för arbetsköparen. Det är tydligt att entreprenörerna i många branscher konkurrerar med varandra genom att försämra våra villkor. Utan fasta anställningar får vi svårare att försörja sig oss, stressigare vardag och ökad otrygghet. Allt detta drabbar i slutändan även resenärer och samhället i stort genom sämre fungerande kollektivtrafik.

SAC-syndikalisterna uppmanar därför

-SEKO och alla anställda på Veolia: ta striden, vi är med er!

-Du som på kort sikt drabbas av stridsåtgärderna, visa solidaritet! Ha förståelse för att striden även är din och att samhället fungerar bättre om arbetarna på en arbetsplats är med och bestämmer hur arbetet ska utföras.

Rätten till fast anställning borde vara en rättighet för alla arbetare i alla branscher. 

/

John Nordmark

Facklig samordnare

SAC syndikalisterna