Svenskt Näringslivs arbetsrätt finns redan på Systembolaget

Förhandlingarna om ett nytt huvudavtal mellan LO och SN har strandat. På det statliga monopolet Systembolaget bryter man redan mot turordningen.

Förhandlingarna om ett nytt huvudavtal har strandat. LO backar inte om LAS turordningsregler, vilket fått svenskt Näringsliv att dra sig ur. På det statliga monopolet Systembolaget bryter man redan mot turordningen och om Systembolaget får som de vill drivs i år en reform igenom, som även ger företaget laglig rätt att strunta turordningen. SAC Syndikalisterna menar att det även finns butikschefer som inte är bekanta med ord som LAS och turordning.

De flesta av försäljarna på Systembolaget är deltidsarbetare med kontrakt på mellan 4 och 20 timmar i veckan. År efter år arbetar de långt över de timmarna och många vill ha ett kontrakt som bättre motsvarar den tid de arbetar, men eftersom det är lönsamt att ha sin personal på låga kontrakt sker väldigt få höjningar. Turordning enligt LAS, också kallad "sist in, först ut" och som fått förhandlingarna om ett nytt huvudavtal att stranda, gäller även vid höjning av deltidskontrakt, vilket gör förhandlingarna extra intressanta för Systembolagets försäljare.

Det är redan idag möjligt att bortse från den lagstadgade turordningen enligt LAS. Vanligt är att anställda inte känner till sitt plats i kön, men arbetsgivaren kan också pressa den som har förtur att avsäga sig sin plats.

Fackföreningen DFSA har drivit kontraktsärenden på butiker i Stockholm under 2008 och har även märkt att butikschefer inte ens vet vad turordning enligt LAS är. Systembolaget skall inför den nya arbetstidsreformen Årsarbetstid utbilda sina butikschefer i arbetsrätt, men för bara ett halvår sedan svarade en butikschef så här på frågan om det finns en LAS turordningslista på butiken: ”Det kanske det gör, jag har ingen aning”.

Systembolaget centralt försvarar inte den här inställningen till LAS turordning. Men personalledningen har i förhandling med SAC kallat LAS 25a § för "fyrkantig" och tillsammans med Unionen har Systembolaget förhandlat fram en reform där turordning enligt LAS är underordnad "butikens behov". Med andra ord har Unionen, som är det kollektivavtalslutande facket inom Systembolaget, gått med på just de förändringar i arbetsrätten som LO vägrar att acceptera. Och som svenskt Näringsliv efterfrågar.

DFSA – Driftsektion för Systembolagsanställda
DFSA är en fackförening av Systembolagsanställda för Systembolagsanställda och vi organiserar oss över hela landet inom fackförbundet SAC Syndikalisterna. Fackföreningen har funnits i snart två år och drivit och vunnit flera ärenden.

Kontakt:
dfsa@sac.se
http://driftsektionforsystembolagsanstallda.blogg.se

Bilaga 1: Samtal mellan arbetare och butikschef

Försäljare: Det finns en LAS turordningslista på butiken antagligen...

Butikschef: Det kanske det gör, jag har ingen aning.
Försäljare: Jag är väldigt mån om att se över möjligheterna och turordningen där...
Butikschef: Turordning, vad tänker du då?
Försäljare: Det finns ju en sån LAS turordningslista.
Butikschef: Vem har den då, ska butiken ha den?
Försäljare: HK hade den och det måste vara okej om butikschefen får se den.
Butikschef: Vad grundar sig den på?
Försäljare: Det är på hur länge man varit anställd...
Butikschef: Men det är inget som vi har på nån butik.
Försäljare: Det vet jag inte. Jag trodde att den fanns på butiken. Det är nog inte så ofta som folk... men det är den som man ska följa, alltså LAS 25a §. Man har förtur till timmar som deltidsanställd och även om man har fått sparken, så har man förtur till tid i ett år eller om det är två år.
Butikschef: Men sen då, det här med timmar... om det inte är det behovet vi har?

Bilaga 2: Fakta om deltidsanställda på Systembolaget

På Systembolaget kan upp till 75% av arbetstiden för en försäljare bestå av mertid, som delas ut med tvåveckors framförhållning år efter år. Detta är lagligt, eftersom mertidsgränsen förhandlats bort i kollektivavtal, men det försätter de anställda i en situation där de inte vet om de har något riktigt jobb att gå till om två veckor. På Systembolaget fortsätter ofta detta förhållande i många år.
Dagens Arbete hade i Maj 2008 en artikelserie kallad ”Möt de nya daglönarna”. Där kunde man läsa om kvinnor på ett textilbolag som hade fått nittiofyra anställningskontrakt på tre år. Detta är ett annat lagligt sätt att kringgå arbetsrätten för få en flexibel personalstyrka.
SACs fackklubb DFSA kan redovisa följande exempel från två Systembolagsbutiker i Stockholm åren 2008/2009. (Namnen på de anställda är fingerade)
Lisa: Arbetat 12 år inom Systembolaget, har ett kontrakt på 12 timmar per vecka,
men har arbetat i genomsnitt 30.
Eva: Arbetat 3 år inom Systembolaget, har ett kontrakt på 12 timmar per vecka,
men har arbetat i genomsnitt 30.
Fredrik: Arbetat 5 år inom Systembolaget, har ett kontrakt på 4 timmar per vecka,
men har arbetat i genomsnitt 20. (I detta fall har DFSA förhandlat upp kontraktet till den nivå som försäljaren arbetat, nämligen 20 timmar per vecka.)
Anders: Arbetat 5 år inom Systembolaget, har ett kontrakt på 12 timmar per vecka,
men har arbetat i genomsnitt 30. (Eftersom Anders aldrig fick någon justering av kontraktet blev han tvungen att säga upp sig 2008.)
Peter: Arbetat 10 år inom Systembolaget, har ett kontrakt på 12 timmar per vecka,
men har arbetat i genomsnitt 20.
Frans: Arbetat 7 år inom Systembolaget, har ett kontrakt på 12 timmar per vecka,
men har arbetat i genomsnitt 20.