Svenska PEN:s Bernspris flyttar från Berns.

"Svenska PEN har beslutat att inte arrangera någon prisceremoni på Berns salonger i samband med årets Bernspris på grund av att ett bemanningsföretag som Berns salonger har anlitat kan ha utnyttjat papperslösa arbetare på ett icke acceptabelt sätt."

Svenska PEN delar varje ut ett Bernspris till en förtjänstfull Stockholmsskildrare. I år uteblir dock prisceremonin på Berns salonger.

"Svenska PEN har beslutat att inte arrangera någon prisceremoni på Berns salonger i samband med årets Bernspris på grund av att ett bemanningsföretag som Berns salonger har anlitat kan ha utnyttjat papperslösa arbetare på ett icke acceptabelt sätt. Svenska PEN vill samtidigt understryka att priset inte har något med Berns salonger att göra, bortsett från namnet. Priset tilldelas en förtjänstfull Stockholmsskildrare och instiftades 1963 av författaren och kritikern Johannes Edfeldt. Pengarna ligger i en separat stiftelse som kontrolleras av Svenska PEN.
 
 – Svenska PEN genom Ola Wallin, internationell sekreterare."

Citat från Svenska PEN:s hemsida.