Sundsvalls LS stod upp för rätten till studier i Arbetsdomstolen

Idag mötte Sundsvalls LS företaget Sundsvall Energi i Arbetsdomstolen. Sundsvalls LS yrkade på skadestånd för sina medlemmarna som nekats ledighet för att gå en facklig kurs. Domen meddelas 14 januari.

Stefan Svensson från Sundsvalls LS säger att han är nöjd med insatsen och försiktigt optimistisk inför utfallet. SAC:s Fackliga Samordnare John Nordmark bistod LS i domstolen under överläggningarna som tog hela dagen i anspråk.

- Vi drog våra yrkanden och gjorde en sakframställning där vi beskrev vad som hänt. Sedan förde vi fram vår bevisning för att styrka att sakframställningen stämmer, framförallt var det olika vittnesmål. Sedan hölls ett slutanförande där jag som ombud försökte binda ihop hela saken och argumentera för varför det ska vara på vårt sätt.

På plats fanns förutom de berörda medlemmarna och de juridiska ombuden en grupp stöttande medlemmar och SAC:s generalsekreterare Liv Marend.