Studiekonferens planeras inför hösten

SAC Studier planerar att samla lokala och regionala studieorganisatörer på en gemensam studiekonferens i Stockholm den 8-9 oktober 2011. Mer info kommer inom kort.

Studieorganiseringskonferensen kommer att arrangeras i samarbete med lokala studieorganisatörer och innehålla både utbildande och diskuterande inslag. Syftet är främst att samordna och utveckla den samlade studieverksamheten och målgruppen är förtroendevalda studieorganisatörer inom SAC.

Mer information kommer att komma i både riktade utskick och i tidningen Syndikalisten.

Arrangörerna för konferensen kan nås via studier@sac.se.