Stridsåtgärder mot personalbrist

SAC-DSTS har varslat stridsåtgärder mot arbetsköparen Arriva Sverige under perioden 20/3 - 20/6.

Syndikalistiska Driftsektionen Stockholms Tunnelbana och Spårvägar (SAC-DSTS) har lämnat in följande varsel mot Arriva Sverige om stridsåtgärder under tre månader:
 
SAC-DSTS medlemmar vid spårvägen i Stockholm kommer inte att arbeta utanför sin schemalagda arbetstid under perioden. Vid händelse av utebliven avlösning kan vi bistå med att köra spårvagn till depå/uppställningsspår. Under perioden som varslet omfattar kommer våra medlemmar avstå från fridagsarbete, så kallat gnet. Varslet omfattar våra medlemmar som arbetar som spårvagnsförare och tågvärdar.

Stridsåtgärdernas syfte är att förmå Arriva Sverige att åtgärda den rådande personalbristen.

Stridsåtgärderna gäller 20/3 – 20/6 2013.

SAC-DSTS når du på: mail@dsts.se