Strid mot lönefusk på Mall of Berlin

SAC:s systerorganisation i Tyskland, FAU, strider just nu för en större grupp av byggnadsarbetare som färdigställt Mall of Berlin. De har inte fått den lön de blivit lovade.

Så här skriver FAU i ett pressmeddelande:

”Byggföretagen Metatec Fundus GmbH (Berlin-Kreuzberg) och OpenMall Master GmbH (Frankfurt-Main) är som arbetsgivare ansvariga för dom obetalda lönerna, tillsammans med shoppingkomplexets huvudbyggföretag Fettchenhauer Controlling & Logistics GmbH, som har agerat som uppdragsgivare åt de bägge byggföretagen.

Byggnadsarbetarna har inte bara vägrats sina löner utan även blivit systematiskt utsatta för diskriminerande behandling och hot om våld. Avsaknaden av tyska språkkunskaper och statusen som prekära arbetare från Östeuropa har ställt dem i ett extra utsatt läge. Trots att ”Mall of Berlin” är ett mångmiljonbygge med stora välbärgade investerare har byggnadsarbetarna erbjudits mellan 5 och 6 euro per timme för fysiskt tungt grovarbete på byggarbetsplatsen och väldigt få erbjöds anställningsavtal.

Även de med anställningsavtal har fått sina löner delvis eller helt undanhållna, utan motivering. Som resultat av uteblivna löner har många av byggnadsarbetarna inte kunnat betala sina hyresvärdar vilket har lett till hemlöshet mitt i stundande vinterkylan.

”Bakom den glittrande fasaden av ”Mall of Berlin” lurar en historia av exploatering och omänskligt behandlande av arbetare. Detta gör oss helt enkelt förbannade!” säger Nina Matzek, generalsekreterare FAU-Berlin. ”En sak är säker: byggnadsarbetarna är beredda att ta striden för sina rättigheter och sina utlovade löner och vi kommer att stå vid deras sida och kämpa tillsammans med dem!”

FAU kommer hålla manifestationer utanför ”Mall of Berlin” från och med måndag 24/11 till fredag 28/11 mellan 12-18 för att uppmärksamma Berlins befolkning och media hur bygget av shoppingkomplexet har gått till. FAU arbetar även med att analysera situationen och titta på möjligheten att vidta juridiska åtgärder för att sätta ytterligare press på byggföretagen att betala ut outbetalda löner.

För mer information och frågor kan ni kontakta FAU-Berlin Foreigner’s Section på faub-aus@fau.org (engelska) eller FAU’s  pressavdelning på faub-presse@fau.org (tyska)

För uppdatering kring situationen och byggarbetarnas kamp besök gärna:

https://www.facebook.com/mallofshame/ och https://berlin.fau.org/