Strejk och blockad på Enköpings-Posten

Med anledning av att förhandlingarna strandat 7/11 med Enköpings-Posten har Enköpings LS av SAC/Syndikalisterna varslat om stridsåtgärder.

Varslet träder i kraft onsdagen 28/11 för en medlem vårt LS omfattande strejk samt blockad mot samtliga medlemmens arbetsuppgifter. Medlemmen är anställd som journalist på EP.

Vi anser att en höjning skall ske med 2.700 kronor från 1/9, den tidpunkt då ett nytt löneavtal för journalister började gälla. Med tanke på att vi inledde förhandlingarna 19/9 är detta ett rimligt krav i nivå med den genomsnittliga lönen på redaktionen.

Efter fyra förhandlingstillfällen med bristande förhandlingsvilja från tidningsledningens sida är situationen mycket olustig och ohållbar. Vår medlem har sedan början av 1990-talet arbetat som journalist med främst redigeringsuppgifter. Ledningen för Enköpings-Posten har dock försummat att lönesätta dessa arbetsuppgifter enligt avtal och gällande löneläge på redaktionen.

På goda grunder att anser vi att vår medlems lönefordran inryms i preskriptionslagens regler om tio års retroaktivitet. Tidningsledningen förnekar att det ens existerar en lönefordran. En hållning vi betraktar som bristande förhandlingsvilja, med tanke på att så sent som i februari 2005 gjordes en avtalsöversyn för två andra anställda journalister.

Det är således ett fullt rimligt krav att reglera lönen retroaktivt. Vid de tre första tillfällena har tidningsledningen hävdat att medlemmen ”kan få betalt som journalist” först från årsskiftet, men då utan att ange något belopp. Vid det fjärde tillfället, strandningen 7/11, kom ett bud med 150 kronor i löneförhöjning från 1/12.

Sammantaget konstaterar vi att tidningsledningen agerat osmidigt och kränkande gentemot vår medlem. Efter sammanlagt fyra förhandlingstillfällen har tidningsledningens förhandlingsvilja varit minimal, på gränsen till förhandlingsvägran då man vare sig angett sakskäl till vägran om retroaktivitet eller varit beredda att ange något lönebud förrän vid strandningen 7/11.

Den nu varslade strejken och samtidiga blockaden pågår i tre dagar, från onsdagen 28/11 till och med fredagen 30/11. Vid behov kommer stridsåtgärderna att utvidgas.

Enköping 2007-11-15
Ordförande i Enköpings LS av SAC