Strejk mot osäkra anställningar på Systembolaget

Tisdagen den 11 april 2017 klockan 07:00 tar vi ut tre medlemmar i en veckas strejk på Systembolaget Gullmarsplan. Syftet är att uppmärksamma Systembolagets otrygga anställningar. "Ingen har yttrandefrihet på jobbet, men genom en facklig protest har vi möjlighet att berätta om våra villkor", säger Jarl Keber som arbetat i tjugo år på den berörda butiken.

Systembolagets butikspersonal är i de allra flesta fall deltidsanställda. Borträknat chef- och ledartjänster finns försvinnande få heltider bland de 5000 försäljarna. Många arbetar inte mer än tjugo - trettio timmar i veckan och lönen är låg.
- Vi tjänar som i en matbutik, men får i princip ingen OB alls, det gör stor skillnad, säger Jarl Keber.

Arbetstiderna är oregelbundna och genom ett system som kallas årsarbetstid är personalen skyldig att hoppa in och jobba extra närsomhelst på året - vid behov ända upp till heltid - utan att få extra betalt. Istället får de ledigt senare när det passar butiken. Det gör att andra eventuella jobb måste stå åt sidan för Systembolagets krav på flexibilitet. Så ser de fasta tjänsterna ut, men många får istället korta vikariat på en månad eller två i taget eller hankar sig fram på mertidstimmar.

Det är många försäljare som inte får banklån eller hyreskontrakt på grund av de otrygga anställningarna. För de som är ensamstående föräldrar blir läget akut. Den svåra sitsen för personalen bekräftas också av Unionens medarbetarenkäter.
- Jag blev erbjuden ett hyreskontrakt efter tio år i bostadskön. När jag fick lägenheten hade Systembolaget precis dragit ner min tjänstgöringsgrad efter att jag haft extra timmar på vikariat i två år. Mannen som ringde räknade lite och meddelade sedan att min anställning inte duger för ett hyreskontrakt, så erbjudandet drogs tillbaka. Jag har bott i andra hand i sju år nu, säger Emil Boss, som arbetat i femton år på den berörda butiken.

Arbetsrättsligt gäller att den som jobbat längst på en arbetsplats först ska erbjudas ökad arbetstid när det finns behov, så kallad turordning enligt LAS. På Systembolaget är detta satt ur spel. Cheferna väljer fritt vem som ska erbjudas arbete när det gäller heltidstjänster, ledartjänster, vikariat, allmän visstid och mertid. Medlemmarna som går i strejk har arbetat minst femton år på Systembolaget. I två år har de väntat på att få ökad arbetstid, men timmarna har istället erbjudits nyanställda i form av vikariat, mertid och övertid.
- För oss som är ensamstående föräldrar skapar den här otryggheten enorma problem. Vem kan klara sig på 10 000 kronor i månaden i Stockholm, säger Mikael Lindegren som arbetat i tjugo år på butiken och länge väntat på att få gå upp i tid, men fått avslag av Systembolaget.

En ny mätning visar att Systembolaget är det företag som svenska folket har störst förtroende för. Butikspersonalen har förbättrat sin service och Systembolaget har belönats med utmärkelsen Sveriges bästa serviceföretag fyra år i rad. Alkoholmonopolet har aldrig varit så populärt.
- Vi hoppas Systembolaget vågar ta debatten med oss. Är det rimligt att butikspersonalen har hamnat i det som brukar kallas för ett prekariat, samtidigt som vi levererat ett kundmöte i toppklass, säger Emil Boss.

För att uppmärksamma Systembolagets otrygga anställningar tar SAC:s fackklubb ut tre medlemmar i en veckas strejk på Systembolaget Gullmarsplan från och med tisdagen den 11 april. Medlemmarna kommer att finnas på plats vid butiken och dela ut flygblad. 

DFSA
Driftsektionen för systembolagsanställda