Strängnäs kommun stänger badhus

PRESSMEDDELANDE. Kommunen stänger badhus och varslar felaktigt om lockout.

Konflikten mellan Strängnäs kommun och Syndikalisterna har nu tagit fart och genast djupnat. Konflikten handlar om att Strängnäs kommun i strid mot lagen, vägrar att förhandla om Syndikalisternas löner. Stridsåtgärderna som varslats innefattar bland annat strejk och olika blockader.

Efter att kommunen självmant stängt Åkersbadet under onsdagskvällen djupnar nu konflikten ytterligare mellan kommunen och Syndikalisterna. Ett varsel om lockout av samtliga syndikalister i kommunen lämnades under gårdagen in till Medlingsinstitutet. Lockouten verkställs, enligt kommunen, den 7 december och i varslet kräver kommunen att Syndikalisterna ska upphöra med samtliga stridsåtgärder för att lockouten ska upphöra. Enligt Medlingsinstitutet är varseltiden felräknad och lockouten kan inte träda i kraft förrän måndagen den 10:e december kl 13.54 då sektionen delgavs varslet via mail.

"Det här är självklart ett motdrag från deras sida" säger Per Hellgren som är förhandlingsombud för Syndikalisterna i Strängnäs. "Vi har varslat om att punktstrejka vissa tider i badhusen och deras omedelbara svar blir att lockouta oss för att dom inte kan ha oss på jobbet helt enkelt. Vi är för farliga där. Med det omedelbara resultatet att baden stängs de dagar vi jobbar, vilket vill säga nästan alla dagar i veckan."

Enligt Per Hellgren handlar det hela om att kommunen vägrar förhandla om lönerna med Syndikalisterna. "Det är en grundläggande fråga för oss som vi drivit ända sedan vi startade i början av förra året. Vi vill protestera mot den individualiserade lönesättningen och vägrar ha enskilda lönesamtal med cheferna. Istället ser vi hellre en normal förhandling enligt medbestämmandelagen om våra löner. Jag förstår inte vad som är problemet."

Konsekvenserna blir därför att badhusens öppettider drastiskt minskas på grund av kommunens handlande i frågan. Per Hellgren förtydligar: "Vi hade omsorgsfullt valt ut stridsåtgärder som inte skulle drabba de vanliga badande den här gången utan mer satsat på maktens korridorer i kommunhuset där vi tänkte satsa krutet. Eftersom det är där det verkliga problemet sitter, i kommunhuset. Så när nu kommunen självmant stänger baden blir det lite av en gisslansituation och det är uppenbart att dom vill köra med hårda puckar. För dom spelar det ju ingen roll om badet är stängt, det är snarare det dom vill eftersom besöksantalet varit för bra för deras smak den här hösten. Nu har dom chans att istället sabba dom lysande siffrorna för att ytterligare kunna motivera våra uppsägningar."

Under onsdagen blev tre stycken anställda på Thomasbadet och Åkersbadet uppsagda på grund av arbetsbrist. Enligt Syndikalisterna beror uppsägningarna på de tre arbetarnas fackliga engagemang som uppenbarligen varit ett irritationsmoment för arbetsledningen. Per Hellgren fortsätter: "Ja, att hävda sina lagliga rättigheter på arbetsplatsen kan få såna konsekvenser i dag i landet Sverige. Dom vill att man ska hålla käften, det är hela saken, och öppnar man käften så åker man ut."

Pressmeddelande 2007-11-30
Från Strängnäs Syndikalistiska Kommunsektion av SAC