Stockholms universitet stäms i Arbetsdomstolen

Fackföreningen Frescati LS av SAC stämmer universitetet med anledning av uppsägning av lärare. Den 1 oktober överlämnades stämningsansökan till Arbetsdomstolen av SAC:s fackliga samordnare. 

Undervisningen på universitetet skall vara anknuten till forskning. Lärarna har därför tid i tjänsten för forskning, för att hålla sig uppdaterade inom de områden de undervisar, för bland annat pedagogisk fortbildning (FOKU).  En av Universitetets institutioner har dragit in FOKU för två lärare.

Frescati LS menar att Stockholms universitet därmed har sagt upp lärarna utan saklig grund och hänvisar till att de enskilda arbetsavtalen och kollektivavtalets normerande kraft ger lärarna rätt till FOKU. Universitetet menar att indragningen ryms inom arbetsköparens ledningsrätt.

Efter indragningen är de två lärarna ensamma om att inte ha FOKU. Utan den delen i arbetet blir de två lärarna inte fullt delaktiga i institutionens verksamhet och förutsättningar att meritera sig som forskare och lärare försämras. Det leder till att de två lärarna får försämrade utsikter till ett fortsatt fruktbart yrkesliv, skriver Frescati LS. Arbetsköparen skapar orättvisa förhållanden inom lärarkollegiet.
Med stämningen till Arbetsdomstolen försvarar Frescati LS rätten till rättvisa och goda arbetsvillkor mot arbetsköparens makt att göra som den vill.

Den största delen av informationen kommer från Frescati LS av SAC på Facebook.