Stockholm: Året som gått.

Varje första maj sammanställer sektioner, syndikat och LS i Stockholm en lista över ärenden värda att lyftas fram från året som gått.

I år uppmärksammades hundra fackliga ärenden, varav fyrtioen innebar registeravtal motsvarande kollektivavtal för samtliga arbetstagare.

Frånsett registeravtalen följer här ett urval på femton enskilda ärenden som avslutats genom förhandlingar och förlikningar samt fem exempel på ärenden som avslutats via fackliga stridsåtgärder eller stämningar i Arbetsdomstolen. Den kompletta listan finns i Stockholms jubileumstidning "Syndikalisterna" som hittas på Stockholms LS, SAC:s sekretariat och Infobokhandeln på Kafé 44.

Alla ärenden har drivits idéellt av de som närmast berörs av frågan, i första hand sektionen på arbetsplatsen, i andra hand branschsyndikatet eller LS tillsammans med berörda medlemmar.

Förhandlingar och förlikningar

1. MTR Stockholm. Kampanj mot Veolias spårvägsbygge på ockuperad mark i Israel. Veolia drog sig ur efter internationella protester. Driftsektionen Stockholms Tunnelbana och Spårvägar. www.dsts.se

2. Systembolaget. CSR-studie för de nordiska vinmonopolen med utgångspunkt i sydafrikanska vinarbetares arbetsvillkor. Driftsektion för Systembolagsanställda i samarbete med sydafrikanska fackföreningen Sikhula Sonke. www.sac.se/dfsa

3. Systembolaget. Nya arbetsmiljörutiner (riskbedömningar) för samtliga Systembolagsbutiker. Driftsektion för Systembolagsanställda. www.sac.se/dfsa.

4. Systembolaget. Nya säkerhetsutbildningar för sexton högriskbutiker. Driftsektion för Systembolagsanställda. www.sac.se/dfsa.

5. Socialtjänsten Stockholms stad. Psykosociala arbetsmiljöåtgärder, ekonomisk ersättning till medlem och syndikat. Storstockholms Allmänna branschsyndikat.

6. Systembolaget. Jobbet tillbaka via lyckad rehabilitering och återgång i arbete. Driftsektion för Systembolagsanställda. www.sac.se/dfsa.

7. Stortorps gruppbostad. Fast jobb och löneförhöjning för medlem. Storstockholms Vårdarbetarsyndikat.

8. Carema Care AB. Fast jobb och sjuksköterskeutbildning för medlem. Storstockholms Vårdarbetarsyndikat.

9. Folkets Bio. Jobbet tillbaka för medlem i Unionen genom solidarisk uppslutning av kollegor. Zitasektionen.

10. Skärholmens servicehus. Stoppade trakasserier och löneförhöjning för medlem.Storstockholms Vårdarbetarsyndikat.

11. Sophiahemmet. Rehabilitering bekostnad av arbetsköparen. Storstockholms Vårdarbetarsyndikat.

12. Haninge kommun. Stoppad könsdiskriminering genom löneförhöjning. Storstockholms Vårdarbetarsyndikat.

13. Apoteket AB. 360 000 kronor i arbetsbefriad uppsägningslön. Storstockholms Allmänna Branschsyndikat.

14. Vattenfall AB. Befrielse från jourtid för ensamstående förälder. Storstockholms Allmänna Branschsyndikat.

15. Tenal AB. Jobbet tillbaka, löneförhöjning och ekonomisk ersättning till medlem. Skärholmens LS.

Stämningar och fackliga stridsåtgärder

1. MTR Stockholm.  Arbete över fem timmar utan rast stoppat för tunneltågförare. Driftsektionen Stockholms Tunnelbana och Spårvägar.  www.dsts.se (Skyddsblockad av riskfyllt arbetsmoment).

2. Allandia rederier. Uppehållstillstånd och ekonomisk ersättning till samtliga medlemmar. Matroserna på Ånedinlinjen med hjälp av Storstockholms Transportsyndikat och Registret. www.transportsyndikat.se (Stämning i AD ).

3. Bonnier Samdistribution. Tidsbegränsad återanställning av uppsagd fast personal före inhyrd från bemanningsföretag.  Sektion Samdistribution. (Punktstrejk och kampanj).

4. Restaurang Josefina. 600 000:- i uteblivna löner och ekonomiskt skadestånd till diskplockarna samt allmänt skadestånd till LS. Skärholmens LS.(Blockad).

5. Diskriminerande filindelningssystem på Arlanda uppskjutet och förändrat.  Storstockholms Taxisektion. http://ssts.blogg.se/. (Taxistrejk.)