Stockholm: "Vi är alla Malmö26"

I eftermiddagsrusningen möttes Stockholmspendlarna av gula strejkvaktvästar och SAC:s fanor. Ett 40-tal syndikalister hade samlats på Slussen för att uppmärksamma den historiska rättegången mot de 26 strejkvakterna, som inleds idag i Malmö.

"Vi har alla varit strejkvakter i samma situation som de nu åtalade. Vi står här idag inte bara för att visa solidaritet med Malmö26, utan också för att brottet mot neutralitetsprincipen är ett slag mot fackliga företrädare inom SAC och mot fackligt aktiva i hela Sverige" säger Anton Sjöstrand, strejkvakt från Stockholms LS.

En anställd på en restaurang i centrala Malmö misshandlades svårt av sin chef på en "inspirationsresa" till London hösten 2006. Väl hemma igen fick den anställde dessutom sparken. Berörd fackförening, Malmö LS av SAC, gick i strid för sin medlem. Efter upprepade förhandlingar, där restaurangens ledning vägrade ta ansvar för sitt handlande, sattes restaurangen i blockad. Malmöpolisen svarade med pepparspray, fysiskt våld och massgripande av de fackliga företrädare som deltog i blockaden.

Att polisen ingriper i en arbetsplatskonflikt är ett brott mot den överenskommelse som slöts efter händelserna i Ådalen 1931, där polis och militär sköt ner strejkande arbetare. I Stockholm har Stockholms LS av SAC sedan länge genomfört samma typ av blockader innan och efter den aktuella blockaden i Malmö. Skillnaden har varit att polisen inte brutit mot sin neutralitetsprincip och att inga åtal har väckts. Ingripandet och användandet av pepparsprej i Malmö fick i efterhand kritik av länspolismästaren i Skåne i ett yttrande till JO.

På Slussen möttes Stockholmspendlarna av gula västar, fanor, musik och tal. På manifestationen talade Emil Boss från Stockholms LS:

"Vi ser allvarligt på att polisen plötsligt ingriper i arbetsmarknadskonflikter. Vi uppmanar alla att fortsätta att ta organiserade strider för att försvara sina rättigheter. Vi är alla Malmö26."

Mikael Lindegren
Stockholms LS av SAC
mikael.lindegren@sac.se

mer info:
www.malmo26.sac.se