Stöduttalande till DFSA

I mitten av maj presenterades personalen på Systembolaget Gullmarsplan för två oberoende psykologkonsulter, som förutsättningslöst ska göra en skyddsrond för arbetsmiljöns skull. De pratade om att undersökningen var ett oskrivet blad. De lämnade en hög med infolappar på fikabordet som personalen skulle läsa, men i den högen låg deras egna papper kvarglömda, med uppdragsbeskrivningen och offerten. Det var inga oskrivna blad. I själva verket stod det klart att syftet med kartläggningen var att samla bevis för att sparka en eller flera av medlemmarna i driftsektionen DFSA. Här samlar vi stöduttalanden till DFSA från sektioner och LS.

Stöduttalande från Uppsala LS

Uppsala LS ser med stort allvar på Systembolagets agerande den senaste tiden vid Gullmarsplansbutiken. Kvarglömda anteckningar visar hur något som målats upp som en ”psykosocial skyddsrond” egentligen involverat inhyrda konsulter vars uppdrag varit att kartlägga och sparka fackligt aktiva på driftsektionen på arbetsplatsen. Särskilt graverande är att man lyft skyddsombudets fackliga tillhörighet som ett av ”problemen” som bluffkonsulterna fått i uppdrag att ”lösa”.

När nu detta är ute i det öppna vore det inte orimligt att helt enkelt lägga korten på bordet, att försöka hitta en lösning på läget som är. Att istället välja tystnad och förhandlingsvägran är oacceptabelt och knappast i linje med bolagets viktiga samhällsroll.
Vi vill därför upplysa företaget att import av kaliforniskt vin och ge bra service ligger inom verksamhetens ramar – import av unionbusting gör inte det. Så: respektera föreningsfriheten, lägg ned missbruket av behovsanställningar, lyssna istället för att tysta.
Till drifsektionen DFSA vill vi säga: ni har vårt fulla stöd. Och inte bara ni, utan också all personal vid övriga butiker som eventuellt fått besök av konsultfirman Starck & Partner. Inom SAC är det vi på golvet som är facket, och begär ni stöd är det en självklarhet att vi backar upp varandra.

Styrelsen, Uppsala Lokala Samorganisation av SAC – Syndikalisterna
2017-05-19

Stöduttalande från Frescati LS

Styrelsen i Frescati LS av SAC vill genom detta stöduttalande uttrycka sin solidaritet med syndikalisterna på Systembolaget som är utsatta för kränkningar av sina fackliga fri- och rättigheter av Systembolagets ledning. Ledningen har anställt så kallade organisationskonsulter, vars egentliga syfte är att försöka sparka fackligt aktiva medarbetare som kämpar för rätten att arbeta heltid och en bättre arbetsmiljö för de anställda. Det är förstås oacceptabelt för vilket företag som helst att bete sig på detta vis, men det blir särskilt uppseendeväckande när ett statligt monopol försöker kränka rätten för arbetare att organisera sig fackligt.

Med hopp om arbetarnas seger,

Styrelsen, Frescati LS
2017-05-17

Stöduttalande från Stockholms LS Syndikalisterna

I går avslöjades det att statliga monopolbolaget Systembolaget har ägnar sig åt förföljelse av fackligt aktiva. De har anlitat en konsultfirma för att undersöka möjligheten att göra sig av med våra medlemmar på Systembolagets butik vid Gullmarsplan.

Systembolagets agerade mot våra medlemmar är oacceptabelt. Att kartlägga och försöka angripa arbetare som bedrivit vanligt fackligt arbete är ett mycket allvarligt hot mot organiseringsfriheten. Det är även i dagens repressiva klimat mot fackligt engagemang förvånade att se att ett statligt bolag med monopolställning har sjunkit så här lågt.

Vi kräver ett omedelbart slut på dessa angrepp mot den grundlagsskyddade friheten att organisera sig och bedriva facklig verksamhet på arbetsplatsen utan utsättas för repressalier.
Stockholms LS Syndikalisterna

Stöduttalande från Solna LS

Systembolaget förföljer fackligt aktiva!
Det statligt ägda Systembolaget har över 400 butiker i Sverige med cirka 5000 anställda. På Systembolaget vid Gullmarsplan finns en syndikalistisk driftsektion sedan 2009. Sektionen bedriver facklig verksamhet på den statligt ägda butiken. Det har nu i dagarna framkommit att de vill göra sig av med medlemmarna i driftsektionen. De har anlitat en konsultfirma som bland annat ska genomföra djupintervjuer med de anställda för att få en lösning på den ”dåliga arbetsmiljön”. Det finns anteckningar som visar på att de söker anledningar till att kunna säga upp medlemmarna i driftsektionen.
Att organisera sig och bedriva facklig verksamhet är en grundlagsskyddad frihet. Sådan verksamhet ska kunna pågå utan förföljelser och repressalier. Organiseringsfriheten är här alltså under hot och det från ett statligt ägt bolag. Vi vill härmed uppmärksamma på allvaret i frågan och vi kommer att följa ärendet, och agera utifrån det. Ni som är kunder på Systembolaget har även ni all rätt att reagera och försöka påverka. Det här är väldigt allvarligt och det är tyvärr i tidens anda att försöka begränsa facklig verksamhet.
Vi i Solna LS kräver att Systembolaget omedelbart slutar att förfölja fackligt aktiva!
Juni 2017
Solna LS av SAC styrelse