Stöduttalande till CNT-F

Kamrater, Vi följer med nyfikenhet och spänning de pågående striderna i Frankrike, och imponeras ständigt av ert enträgna arbete.

I Europa och resten av världen blåser starka högervindar. Vår klass och våra tillkämpade rättigheter står under ständiga attacker från såväl stat som kapital.

Under de senaste åren har vi sett massiva försämringar inom utbildning, pensioner och arbetslöshetsförsäkringar över hela Europa. Men också intensifierad kamp och ökad mobilisering inom arbetarklassen.

Vi är mycket tacksamma över det massiva stöd och den solidaritet vi fick från er i samband med försämringarna av a-kassan.

Vi är med er i kampen, det ger gott mod och stor inspiration att se er ta striden!

För en rödsvart framtid,

SAC: s Centralkommitté
2007-11-25

Fellow workers,

with great curiousity and excitement we follow the ongoing struggles in France , and over and over we are impressed by your stubborn work.

In Europe and the rest of the world, a strong wind from the political rigth blows. Our class and the rigths we fougth and won are under a current attack from both state and capital. During the last years we´ve seen massive deteroriations in the areas of education, pensions and unemployment pay all over Europe. But also intensified struggles and increased mobilisation among the working classes.

We are very thankful for the massive support and the solidarity we got from you in connection to the impairments in the swedish unemployment insurance.

We are behind you in the figth, it gives us good courage and huge inspiration to see you taking on the struggle!

For a red and black future, solidarity forever!

the central committée of SAC-Syndikalisterna