Stöduttalande för sjuksköterskornas lönekamp

Uttalande från Norr- och Västerbottens distrikt av SAC Syndikalisternas distriktskonferens 2008-05-03.

Den gemensamma sektorn är viktig för alla i samhället. Varken industrin eller andra arbetsplatser skulle fungera utan denna sektor.

Ingen malm skulle produceras om gruvarbetarna i stället fick vara hemma och ta hand om sina barn, inget stål skulle bli till om järnverkets arbetare i stället fick stanna hemma med sina gamla föräldrar. Vem skulle utbilda våra barn, vem skulle se till att vägarna var snöröjda så vi kom till jobbet om inte den gemensamma sektorn fanns?

Och när vi blir sjuka, vem tar hand om oss då?

Det har länge setts som mindre värt att ta hand om människor än att sköta maskiner. Men när vårdarbetarna nu går ut i strejk säjer man att det är samhällsfarligt… det, om något, visar att jobbet som görs i vården är livsviktigt – och värd betydligt högre lön än vad som hittills varit fallet!

Nu börjar de styrande i kommunerna mer och mer att diskutera att lägga ut kommunala verksamheter på entreprenad. Man har någon slags skev tanke att det skall bli billigare på det sättet. Men hur räknar man då? Varje kommunanställd innebär vissa kostnader för kommunen: lön, försäkringar, arbetsgivaravgifter etc. Samma kostnader har även de privata, vinstdrivande företagen. Men de skall dessutom gå i vinst! Så – vad sparar man in på då? Anställdas löner? Eller kvalitén på arbetet? Någonstans ligger en gigantisk felkalkyl, något som de anställda i Luleå Kommun har försökt visa på, men med dåligt gehör från kommunledningen.

SAC Syndikalisternas Norr- och Västerbottens distrikts årskonferens vill härmed uttala sitt stöd för sjuksköterskornas kamp för rättvisa löner, och för de anställda vid tekniska förvaltningen i Luleå, och i andra kommuner, som kämpar mot privatiseringen av de kommunala verksamheterna.

Tillsammans är vi starka, fortsätt kampen och lycka till!

Piteå 2008-05-03

Norr– och Västerbottens distrikt av SAC Syndikalisterna