Stöduttalande för Seko - Sjöfolks strejkvarsel

SAC - Syndikalisterna uttalar sitt fulla stöd för de stridsåtgärder som varslats av SEKO -Sjöfolk.

Almega som företräder många av de varslade rederierna har varslat om lockout för icke schemalagd arbetstid vilket gör att de fackanslutna inte får betalt för fullgjort arbete.

Strejken sker som respons på försämringar i avtal och villkor. Den handlar inte om inställda julbordskryssningar eller skärgårdscharter, strejken är vårt -arbetarnas- vapen mot den arbetarfientliga och hänsynslösa profitjakt företag i alla branscher driver och som administreras av bland andra Almega.
 
SAC tänder den röda lanternan och önskar sjöfolket god kamp och en kort och framgångsrik strejk!
 
 Liv Marend
 generalsekreterare
 SAC syndikalisterna