Stöduttalande för Byggnads strejkkrav

SAC Syndikalisterna uttrycker sitt stöd för Byggnads krav på huvudentrepenörsansvar och riktar kritik mot statens strejkstopp.

Den nittonde mars 2013 skulle en storstrejk ha brutit ut i byggsektorn. Tre tusen byggarbetare stod redo att gå ut i strejk i kamp mot den utbredda sociala dumpningen i branschen. Men staten har valt att ingripa och med tvång skjuta upp strejken i två veckor.

SAC Syndikalisterna stödjer sedan 2010 Byggnads krav på så kallat huvudentrepenörsansvar. Det är en viktig fråga i alla branscher där arbetare jobbar för oseriösa underleverantörer.

Många av våra medlemmar känner inpå bara skinnet hur arbetsvillkoren försämrats som en konsekvens av bemanningsföretagens utbredning i kombination med de misslyckade reglerna för arbetskraftsinvandring.

Att staten via Medlingsinstitutet ingriper och med tvång skjuter upp Byggnads strejk är en anmärkningsvärd händelse som bara inträffat tre gånger tidigare i svensk historia. Det normala är att staten överlåter de fackliga konflikterna till arbetsmarknadens parter.

Staten ingriper mot strejken men har länge stått passiv när det gäller själva anledningen till den konflikt som blossat upp.  Medan andra länder infört huvudentrepenörsansvar i lagstiftning har den svenska staten ställt sig likgiltig inför den sociala dumpningen och överlåtit till fackföreningarna att hantera konsekvenserna av arbetsmarknadens förslumning.

Byggnads strid är en strid för alla arbetare som vill se ordning och reda på arbetsmarknaden. Tänkvärt är att den var den radikala fackföreningen Oslo Bygnadsarbejderförening som gick i bräschen när den norska byggsektorn styrdes upp.

SAC ställer sig mycket kritiskt till statens strejkstopp i relation till det tysta medgivandet av den sociala dumpningen. I den rådande situationen hoppas vi liksom Byggnads att Medlingsinstitutet kommer upp med ett bud som innebär ett slut på den sociala dumpningen.

Framåt för huvudentrepenörsansvar!

/Liv Marend, Generalsekreterare SAC Syndikalisterna