Gävle LS stödjer hungerstrejk

Gävle Lokala Samorganisation kräver uppehållstillstånd för flyktingbarnen som hungerstrejkar utanför Migrationsverket sedan tredje maj.

Sedan fredagen den tredje maj har en grupp afghanska barn hungerstrejkat utanför Migrationsverket i Gävle. Barnen är ensamkommande flyktingbarn som fått avvisningsbeslut.

Tillsammans med bland annat Asylkommittén i Gävleborg kräver Gävle Lokala Samorganisation av SAC att barnen får uppehållstillstånd eller i åtminstone får sina fall omprövade.

Syndikalistiska ungdomsförbundet i Gävle organiserade den sjunde maj en skolstrejk på Vasaskolan till stöd för de hungerstrejkande barnen. Hundra elever deltog i den femton minuter långa protesten enligt Gefle Dagblad.