Städstrejk mot orimlig arbetsbelastning

Onsdagen den 20 februari påbörjar driftsektion USiL av SAC Syndikalisterna punktstrejker på sjukhuset i Lund. 

De strejkande är städare som protesterar mot sin orimliga arbetsbelastning, ett problem som också skapar dålig patienthygien.

Driftsektionen är en fackklubb som sedan 2005 kämpat mot oseriösa städentrepenörer på sjukhuset, företag som tjänar pengar på Region Skånes ovilja att betala för ordentlig lokalvård.

Driftsektionen inkluderar aven sjuksköterskor, undersköterskor och administrativ personal. Medlemmarna  uttrycker sitt stöd for de sjuksköterskor som nyligen sade upp sig i protest mot sjukhusets personalpolitik.