Städstrejk mot orimlig arbetsbelastning

Från och med den 3 november har den lokala fackklubben, driftsektion USIL av SAC Syndikalisterna, beslutat om att gå ut i punktstrejker främst mot den höga arbetsbelastningen på Lunds sjukhus.

De som omfattas av punktstrejkerna är städare som är anställda av det multinationella företaget ISS Facility Services som har städentrepenadavtal med Region Skåne.

Sedan ca fem år tillbaka har vi i SAC syndikalisterna kämpat för att förbättra våra arbetsvillkor och särskilt när det gäller den orimliga arbetsbelastningen. 2006 sändes Uppdrags gransknings reportage om hur städavtalet mellan ISS Facility Services och Region Skåne gör sjukhuset smutsigt genom den orimliga arbetsbelastning som åläggs städarna som är anställda av ISS.

Ett exempel var att en toalett på Kvinnoklinikens mödrahälsovård skulle städas på 36sekunder. Dessvärre har det inte blivit bättre sedan dess. Våra krav är främst att arbetsbelastningen för oss städare minskar med 40 %, säger Adrian K, ordförande för driftsektion USIL av SAC syndikalisterna.

Driftsektionen har bestämt sig att gå ut i punktstrejker, tre timmar, två gånger i veckan, från och med den 3 november. Exakt när och var punktstrejkerna genomförs har inte meddelats ISS då driftsektionen vill ha maximal effekt på sina stridsåtgärder samt minska risken för eventuellt strejkbryteri. Tanken är att stridsåtgärderna inte skall gå obemärkt förbi och sätta press på ISS att gå med på driftsektionens krav.

ISS hävdar att de har rätt att veta exakt när punktstrejkerna skall genomföras och vilka medlemmar som omfattas av strejken. Vi anser att ISS inte har laglig rätt att få exakta klockslag på punktstrejkerna då det skulle minska effekten av stridsåtgärderna. Då har de tid att förbereda sig vart de skall skicka sina strejkbrytare och därmed bryta strejkerna. Vi hoppas ju naturligtvis att Kommunal står neutrala i den här konflikten och inte försöker få sina medlemmar att jobba på strejkade områden. Att hålla koll på anställdas fackliga medlemskap anser vi är ISS uppgift och inte vår. Vi har redan meddelat att alla våra medlemmar på USIL som är anställda av ISS omfattas av punktstrejkerna, säger Adrian K,ordförande för driftsektion USIL av SAC syndikalisterna.

Fackklubben anser även att patienter och övrig sjukvårdspersonal kan komma att drabbas av stridsåtgärderna men att det är oundvikligt just för att uppmärksamma problemet med städentrepenadavtalet som i flera år har drabbat både städare, patienter och sjukvårdspersonal.

Att bara sitta tyst och låta detta pågå skulle vara att utsätta både städare, patienter och sjukvårdspersonal för dolda risker som i slutändan gör alla på sjukhuset sjuka. Det blir knappast bättre av att vi städare håller käften. Är arbetsbelastningen så pass hög att det inte går att utföra ett bra jobb så anser vi att vi som städare har en skyldighet att sätta ner foten och kräva att arbetsbelastningen når de nivåer som krävs för ett hygieniskt och rent sjukhus. Att vi strejkar är för att ISS struntar i vad vi städare tycker om saken. De vill bokstavligen sopa problemen undermattan och tjäna mer pengar, säger Adrian K, ordförande för driftsektion USIL av SAC syndikalisterna./

Fackklubben anser även att det är fel att hålla ISS bakom ryggen för att de vart tredje år skall få behålla avtalet med Region skåne.

Kommunal har i flera år hållit ISS bakom ryggen för att de skall kunna behålla sitt avtal med region skåne. I slutändan är det väl ett slags godhjärtat försök att rädda sina medlemmars jobb. Men vi anser att det är fel att hela tiden hålla ISS bakom ryggen för att i förlängningen fysiskt slita ut sina medlemmar och skapa en riskfylld sjukhusmiljö för allmänheten och sjukvårdspersonalen.För oss kvittar det vilket företag som bedriver städningen och vi kommer alltid kräva rimliga arbetsvillkor och att nya företag följer turordningsregler och anställer alla städare enligt anställningstid på ISS, säger Adrian K, ordförande för driftsektion USIL av SAC syndikalisterna.

ISS har i förhandlingar påpekat att kollektivavtalsparterna, ISS och kommunal, inte har upplevt arbetsbelastningen som ett problem. ISS har hävdat att arbetsledningen och kommunals skyddsombud inte har upplevt detta som ett problem. Fackklubben och dess medlemmar har å andra sidan en helt annan bild av problemet.

I reportaget från Uppdrag granskning 2006 så sa Kommunals ombud Anne-Lii Jönsson att hon inte ville kommentera arbetsmiljön eller arbetsgivaren och inte heller kritisera ISS, trots att hon tyckte att avtalet mellan ISS och USIL var orimligt. Det är väl inget som ändrats i nuläget sedan 2006. Kommunal och ISS sitter i samma båt. Vi i driftsektionen gör inte det. Vi har ett intresse av en arbetsbelastning som skapar en hälsosam arbetsmiljö för både oss själva, patienter och övrig sjukhuspersonal. Vi anser att Kommunal inte företräder sina medlemmars intressen i dessa frågor utan går arbetsgivarens ärenden trots att problemen beskrivits ingående i deras egen tidning kommunalarbetaren. Det är uppenbart att det är ett verkligt problem för alla anställda städare. Att ISS och Kommunal inte tycker det är ett problem säger ju mer om vilken korrupt facklig samverkan som byggts upp under dessa år, säger Adrian K, ordförande för driftsektion USIL av SAC syndikalisterna

Fackklubben har ett krav på att ISS skall minska alla städares städområden med 40 % och anser inte att detta är ett orimligt krav att uppfylla även om det innebär att ISS tvingas att anställa fler städare.

Vi anser att ett multinationellt företag med miljardvinster har råd med detta. Anser de sig inte ha råd med detta får de omprioritera vad de lägger sina andra kostnader. ISS har flera gånger sagt att de måste hålla det anbud som de tecknat med region skåne för att hålla sin verksamhet lönsam. Vi anser tvärtom att man får sänka vinstkraven och omprioritera kostnader i sin övriga verksamhet som exempelvis att sänka kostnaden för högre chefer och sänka vinstutdelningen till ägarna. Förutom att det skulle ge flerarbetstillfällen, bättre arbetsmiljö för alla anställda och patienter, så skulle skattebetalarna faktiskt få nått som de betalat för, säger Adrian K, ordförande för driftsektion USIL av SAC syndikalisterna

Enligt fackklubben har förhandlingarna med ISS helt avstannat bland annat efter att ISS manipulerat en tidsstudie.

Driftsektionen har förhandlat om arbetsbelastningen i flera år utan resultat. I somras slöts även en överenskommelse mellan driftsektionen och ISS om att göra en tidsstudie på ett städområde för att kontrollera arbetsbelastningen. Driftsektionen hade således en tidsstudiekontrollant som kontrollerade hur två av ISS utvalda städare städade ett utvalt städområde. ISS bröt överenskommelsen genom att uppmana städarna att hoppa över städområden, flytta städområdena från de dagar då tidsstudien genomfördes och hoppa överarbetsuppgifter som skulle utföras. ISS var mer intresserade av att sparka städare som anser att arbetsbelastningen gör så att de inte kan utföra ett bra arbete. Egentligen förstår vi inte syftet med att göra en tidsstudie,där vi kontrollerar utförandet, där ISS helt öppet fuskar och manipulerar resultatet. Detta har driftsektionen dokumenterat i en särskild rapport, säger Adrian K, ordförande för driftsektion USIL av SAC syndikalisterna.

Fackklubben har även förlorat förtroende för ISS platschef på USIL samt ISS regionschef och kräver deras avgångar.

Det är framförallt ageranden från ISS driftschef på USIL som är oacceptabelt och under all kritik.Alla som inte klarar arbetsbelastningen, eller blir sjuka av den, utsätts för vad som nästan kan betecknas som trakasserier. Till exempel så beordras anställda in på möten på sina lagstadgade raster där de skälls ut tills de bryter ihop och brister ut i gråt. Driftchefen gormar och skriker även på sina anställda och tillsammans med kommunal hotar man anställda med sparken om de går över från kommunal till SAC. Vi har även begärt förhandling om kränkning av föreningsrätten i samband med vad vi anser vara systematiska åtgärder mot våra förtroendevalda. I förhandlingar påstår ISS att driftschefen och regionschefen har fullt förtroende från alla anställda. ISS hänvisar detta till en medarbetarenkät där 100 % av alla medarbetare är nöjda med arbetsledningen. Det resultatet vet åtminstone vi i driftsektionen är löjeväckande felaktigt. Enkäten går i detta sammanhang att jämföra med valen under diktatorn Saddam Hussein som alltid hade 100 % av de irakiska medborgarnas röster, säger Adrian K, ordförande för driftsektion USIL av SAC syndikalisterna.

Länkar till artiklar som berör strejken:

1. Kommunalarbetaren: "Oacceptabel" städning är standard

2. Närkes allehanda: Billig städning blev också slarvigt utförd

3.Uppdrag granskning: Snusket på sjukhuset kan göra dig sjuk

4. SVT: Städavtalet gör sjukhuset smutsigt

5. TV4: Städare går ut i strejk mot arbetsbelastning på sjukhus:

6. SVT Sydnytt: Syndikalisterna är missnöjda över medlemmars arbetsbelastning.

Presskontakt:

E -- post: usil@sac.se