Sparkade städare får stöd från utbildningsbranschen

Fackföreningen Stor-Stockholms Utbildningssyndikat ställer sig solidariska med de sparkade städarna på Berns salonger och erbjuder syndikatets omedelbara stöd i konflikten.

Stor-Stockholms Utbildningssyndikat har beslutat att bistå de sparkade städarna ekonomiskt och solidariskt. Medlemmar i utbildningssyndikatet uppmanas därför att delta i de av Stockholms Hotell- och Restaurangsyndikat lagligt varslade och legitima aktionerna till stöd för de sparkade städarna. Stor-Stockholms Utbildningssyndikat ser stora, fredliga och fackliga aktioner som ett konstruktivt påtryckningsmedel för att lösa den situation som uppstått till följd av arbetsgivarens agerande i konflikten.

Från fackföreningsrörelsens håll är det lätt att vifta bort problemen med bemanningsföretag, hot och svarta pengar inom hotell- och restaurangbranschen som just ”branschproblem”.  Men faktum är att utbildningsbranschen och andra branscher riskerar en liknande utveckling. I utbildningsbranschen är bemanningsföretagen etablerade sedan många år och utgör ett stort problem för alla inblandade fackföreningar. Inte bara städare i skolor anlitas av bemanningsföretag; även lärarvikarier, administratörer och rektorer hyrs ut. Det utgör ett stort problem redan idag men innebär en ännu större prövning för fackföreningsrörelsen imorgon.

Vi vill inte ha den utvecklingen och väljer därför att ta den striden idag. Därför ger vi vårt stöd till de sparkade städarna på Berns och deras fackliga företrädare.

I solidaritet,
Styrelsen för Stor-Stockholms Utbildningssyndikat

Uttalandet antaget på Stor-Stockholms Utbildningssyndikats styrelsemöte den 6 juli 2010.