Solidaritet med Bangladesh klädarbetare

SAC har återupptagit samarbetet med klädfacken i Bangladesh och organiserar nu en insamling till de arbetare i Dhaka som drabbades av en fabriksbrand för knappt ett år sedan.

För knappt ett år sedan brann en klädfabrik utanför Dhaka och fruktansvärda scener utspelade sig när arbetarna försökte rädda sig undan lågorna, röken och de giftiga gaserna. Över 100 personer dog och många skadades för livet. I våras kollapsade en byggnad med klädfabriker, som borde ha varit utrymd av säkerhetsskäl. Över 400 personer dog.

Med några få undantag vägrar de stora företag som utnyttjar landets billiga arbetskraft att ta sitt ansvar: de betalar inte ut någon ersättning till de familjer som drabbas och de uteblir från de forum som försöker diskutera förändringar och förbättringar av klädarbetarnas villkor. Därför tar SAC återigen upp traditionen av samarbete med, och stöd åt, klädfacken i landet! Medan storföretagen väljer att tjäna miljarder på de billiga kläder som produceras väljer vi att samla in pengar till facklig organisering, utbildning och kamp! Medan WalMart vägrar att diskutera frågan och H & M väljer diktaturens Etiopien, väljer vi att stödja de som betalar priset för profiten och en hysterisk konsumtion av billiga kläder: de bangladeshiska klädarbetarna, till stor del unga kvinnor som utnyttjas hänsynslöst.

Fackföreningen Independent Bangla Garments and Employees Federation, SBGSKF, bildades 1997 och verkar i 300 fabriker i landet. Facket arbetar självständigt, utan partipolitiska bindningar och de få anställda får lön bara då ekonomin tillåter. Deras huvudfokus är:

1. Skäliga löner för klädarbetarna

2. Fackföreningsfrihet

3. Säkra arbetsplatser

4. Mödravård och möjlighet till barnpassning på arbetsplatserna

5. Lika lön för män och kvinnor

6. Boenden för arbetarna

7. Hälsovård

8. Kompensation vid löneförluster

9. Medvetandegörande av klädarbetarna

Fackföreningen är medlem i det internationella fackföreningsnätverket IndustriALL Global Union

Sätt in ditt bidrag, litet eller stort, på SAC:s internationella solidaritetsfond. Bankgiro 598-8829. Märk inbetalningen: Klädarbetare i Bangladesh.SAC:s Internationella kommitté