Skattemyndigheten: Svarta löner vanliga vid inhyrning av städtjänster

Skatteverket uppskattar i sin granskning av svarta jobb som släpptes i början av året att staten förlorar 66 miljarder kronor varje år. Det konstateras att den ekonomiska brottsligheten till stor del har kopplingar till annan brottslighet som narkotikahandel och trafficking. Svartjobben hittas inom personalintensiva branscher med stor andel inhyrd personal, bl a inhyrning av städtjänster.

"I den här insatsen granskar Skatteverket svartjobb bland företag, främst inom branscher där det finns en stor andel inhyrd personal. Exempel på sådana personalintensiva branscher med kedjor av entreprenörer och underentreprenörer är bygg, städ och transport.

En stor del av den ekonomiska brottslighet som Skatteverket upptäcker har kopplingar till annan brottslighet som narkotikahandel och trafficking. Det finns också kopplingar till organiserad brottslighet.   Granskningen är en fortsättning på ett tidigare projekt kallat "Uthyrning av arbetskraft" som pågick mellan 2006 och 2008. Den nuvarande insatsen inleddes 1 januari 2009 och ska avslutas 31 december 2012. Insatsen är riksomfattande, men 75-80 procent av alla ärenden rör företag med säte i Stockholms län."

Skattemyndighetens specialgranskning av svartjobb