Sjukskriven vann mot Norrköpings kommun.

När kommunen försökte sig på ett ogiltigt avsked försvarade Norrköpings LS sin medlem. Anders fick jobbet tillbaka och ett skadestånd.

Anders började arbeta på ett äldreboende men vantrivdes och gick in i en arbetsrelaterad depression som ledde till två års sjukskrivning.

Under det senaste halvåret av sjukskrivning mådde han så dåligt att han var oförmögen att lämna in sjukintyg till arbetsgivaren i tid. I början av december fick han ett brev hem med formuleringen ”om han inte lämnar in sjukintyg inom tio dagar, så anses han ha frånträtt sin anställning hos Norrköpings Kommun.” När medlemmen tog del av brevet hade den av kommunen satta fristen redan löpt ut. Norrköpings LS av SAC kontaktades av medlemmen och ogiltigförklarade avskedet omedelbart.

Under förhandlingen framhöll Norrköpings kommun att de kan göra på detta sätt och att de gjort det tidigare. Norrköpings LS av SAC bestred arbetsgivarens beteende då det både var rättsvidrigt och moraliskt förkastligt. Efter förhandling fick Norrköpings kommun backa och erkänna sitt misstag.

Arbetsgivaren har inte någon juridisk rätt att kränka en anställds anställningstrygghet på det viset. Norrköpings LS av SAC fick igenom alla sina krav. Medlemmens tillsvidareanställning fortsätter och han erhåller ett skadestånd på tre månadslöner (55 500 kr) samt en personlig ursäkt från arbetsgivaren.

/

Norrköpings LS av SAC Syndikalisterna