Sista chansen att gå på Framtidskonferens!

Nu finns två tillfällen kvar att delta på de framtidskonferenser som är öppna för alla medlemmar att delta i. Vi kommer redovisa SAC:s nuvarande situation kring ekonomi, resurser och möjligheter samt inventera lokala och regionala behov och förutsättningar. Vi kommer att diskutera idéer kring värvning, visioner och målsättningar samt modeller för kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och strategisk utveckling. Nu är det  Välkommen!

De konferenstillfällen som återstår går av stapeln i Jönköping den 3 juni och Sundsvall 10 juni, båda klockan 9:30-18:00. Anmäl dig så snart du kan så att arrangörerna kan planera i god tid. 

Praktiskt
SAC står för resekostnader, övernattning, mat och barnvakt för den som behöver. LS ersätter sina medlemmars eventuella förlorade arbetsinkomster. 

Anmälan
Anmälan till din regionala konferens sker i första hand via anmälningsformuläret och i andra hand via e-post till sekretariatet@sac.se

Ditt deltagande är viktigt! Genom att delta i en av de regionala framtidskonferenserna kommer du att bidra till att ge en bred och nyanserad bild av SAC:s möjligheter att växa som organisation och åter igen bli en viktig aktör i vårt samhälle. Diskussioner och idéer kommer att sammanställas till en plan och ett fortsatt diskussionsunderlag som används i organiseringen av medlemsvärvning i befintliga LS, samt etablering av nya LS och en bredare syndikalistisk organisering runt om i Sverige.