Sextio deltog på SAC:s branschkonferens

11-12 oktober arrangerade SAC en branschkonferens i Umeå. Diskussioner om organiseringen på jobbet varvades med föredrag av sektioner, nya LS, kampanjer och internationella gäster.

1897925_10152578913750617_5363440893756998213_n

Efter frukost och inskrivning på lördagen var det dags för invigning.

-Syftet med helgen är att vi ska träffas, prata, utbyta erfarenheter och ta fram strategier. Men det viktigaste är att detta inte får stanna i prat utan omsätts i praktik efter att vi har åkt hem, sa John Nordmark, SAC:s fackliga samordnare.

1010809_10152578915360617_4843894009600577596_n

Därefter presenterade Johanna Tengblad och Viki Klingstedt från Stockholm den hemtjänstkampanj som SAC lanserar under hösten. Materialet i kampanjen har tagits fram av medlemmar i hemtjänsten.

10551656_10152579125920617_8985914519882722510_o
10672238_10152579126240617_6709720417464225036_n

”Bussbolagen satsar mer och mer på timanställda och pensionärer för att öka vinstmarginalen”. ”Vi arbetare inom vården borde ha mer makt på arbetsplatserna.”

Under förmiddagen kom branschdiskussionerna igång ordentligt, inte minst tack vare SAC:s barnvakter som jobbar hårt för att göra det möjligt också för medlemmar med småbarn att delta på konferensen.

10358968_10152579127600617_8535451653094795753_o
10713011_10152579127910617_4462780940042935076_n

Efter timmar av diskussioner och erfarenhetsutbyten om hur vi organiserar på jobbet led branschkonferensens första dag mot sitt slut. Här kommer några tips och trix om organisering i praktiken från social- och vårdgruppen:

.
”Gå SAC-kurs. Bilda driftsektion. Små mål och segrar. Möten utanför arbetsplatsen. Lämna rädslan. Skriv/sprid bra info-material. Slut allianser med andra grupper. Gör roliga aktiviteter. Prata lön på jobbet och kräv rättvis lön. Skriv blogg/flygblad. Sprid goda exempel. Definiera/formulera SAC. Skriv namninsamling. Sprid info i sociala medier. Skriv insändare. Skapa egen dagordning på APT. Gå aldrig ensam in till chefen.”

10669232_10152580050570617_5705815284597992023_o

På konferensen deltog representanter från SAC:s systerorganisationer i Italien, Grekland, Frankrike och Tyskland. Under kvällen höll de en presentation av sina organisationer och om situationen på arbetsmarknaden i respektive land.

10358884_10152580048925617_3063223006170486711_n

Konferensens andra dag sammanföll med Civilkuragets dag och inleddes med en tyst minut för Björn Söderberg.

10313515_10152582194810617_3042400084334059472_n

Efter minnesstunden hölls flera intressanta föredrag. Driftsektionen på Umeå universitet berättade om sin organisering och hur de gjort för att växa i medlemsantal, Philip och Lasse från två nybildade LS, Skaraborgs LS och Sundsvalls LS, berättade hur de gick till väga för att starta upp.

1959739_10152582195140617_1792180117940032746_n
10600611_10152582195540617_8711910122449203919_n
10593058_10152582195960617_7472814210626805965_n

Därefter följde ett könsseparatistiskt pass om feministiskt arbete på jobbet och i facket.

10440625_10152582196305617_7109878471888147533_n

På det hela taget en mycket lyckad och givande helg, tycker vi på SAC centralt. Det är kul att se att deltagarantalet växt sedan förra branschkonferensen. Nästa gång blir vi ännu fler!