Sekretessen hävd på Sundsvall Energi

Inför löneförhandlingarna i våras krävde driftsektionen på fjärrvärmeverket i Sundsvall att få granska lönelistorna, men ledningen vägrade lämna ut dem. Nu har kammarrätten slagit fast att driftsektionen haft rätt och att listorna ska lämnas över.

Vid en förhandling  i våras, krävde driftsektionen på Sundsvall Energi ut lönelistor för att kunna löneförhandla för sina medlemmar. Som respons lade SEAB:s VD Anders Johnsson sekretess på lönelistorna med mandat av styrelsen.

Driftsektionen valde att överklaga sekretessbeslutet till Kammarrätten. Sundsvall Energi har bland annat "öppenhet" som ett av sina värdeord. Idag föll domen.

Öppenheten segrade. VD Anders Johsson hade inte mandat att lägga sekretess på lönelistorna. Sundsvall Energi är ett kommunalt bolag som skall genomlysas av transparens och därmed bifölls inte sekretessförfrågan. 

Industriarbetarna kan nu i god ordning granska lönelistorna som underlag för kommande förhandlingar.