Seger mot Hushållsnära tjänster AB

Indrivningsblockad, stöduttalanden och mediakontakter var det som slutligen ledde till att företaget backade och Stockholms Vårdarbetarsyndikat fick igenom samtliga sina krav.

Medlemmen har nu fått ut den innehållna lönen, fast tjänst och en rejäl löneökning. Syndikatet fick dessutom ett föreningsstöd på 10 000 kr.

Konflikten på Hushållsnära tjänster sträcker sig tillbaka till mitten på mars då det visade sig att en av våra medlemmar saknade drygt 12 000 kr i uteblivna löner, och hon saknade också korrekt anställningsavtal. Vi kallade till förhandling, och snart utökades konflikten till att gälla även förhandlingsvägran och föreningsrättskränkning. Företagets argument för att inte betala ut lön var att medlemmen misskött sitt jobb - men några bevis har de förstås aldrig kunnat presentera.

Under förhandlingarna erkände både företagsrepresentanten och Almega att vår medlem nog skulle ha sina pengar och ett riktigt anställningsavtal i alla fall, men då vi vägrade dra tillbaka våra skadeståndskrav valde de istället att inte betala ut någonting alls. Eftersom vi ansåg att de fortsatte bryta mot lagen kallade vi till en manifestation den 8 maj utanför kontoret på Östermalm. Det följdes av att vår medlem misshandlades av den löneansvariga chefen på kontoret dagen efter. Händelsen polisanmäldes och den 14 maj var vi där igen för att genomföra en indrivningsblockad.

hushallsnara01

Hotet om den förestående blockaden, våra kontakter med media samt olika stöduttalanden och telefonsamtal som inkom till företaget från bland andra DFSA och Djurens Rätt, fick Hushållsnära tjänster att backa på alla punkter. Även Dagens Industri gjorde sitt till för att sätta press på företaget genom att kräva en förklaring av rykten om anställda som blivit slagna, bitna och nerklubbade på arbetsplatsen

Förhandlingen, som pågick samtidigt som drygt 40 kamrater med megafoner och fanor stod i regnet utanför beredda till indrivningsblockad, ledde till att vår medlem fick ut all innehållen lön samt ett nytt anställningsavtal med fast tjänst och en rejält höjd lön.

hushallsnara02

Skadestånd ville de inte betala men syndikatet fick istället ett föreningsstöd på 10 000 kr. Men vinsten är större än så arbetsköparen som tidigare försökt hålla facket kort på arbetsplatsen har nu aktivt börjat uppmana anställda att gå med i Kommunal En sektion är också på väg att bildas som kommer arbeta för drägliga löner och bättre arbetsvillkor.

Vi i syndikatet tycker det är fantastiskt att våra kampmetoder fungerar så otroligt bra, och att vi kan vinna seger på seger tack vare dem och solidariteten mellan oss kamrater. Vi vill tacka Papperslösagruppen och Registret för att ni slutit upp och stöttat oss samt gratulera till segern på Lilla Karachi. Ryktet om vad SAC är kapabla till har spritt sig. Er seger har bidragit till vår!

Vårdarbetarsyndikatet